Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Синтез багатовимірних координуючих систем керування з різнотемповою дискретизацією в детермінованому середовищі

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Романенко, В.Д.
dc.contributor.author Мілявський, Ю.Л.
dc.date.accessioned 2013-10-05T19:36:04Z
dc.date.available 2013-10-05T19:36:04Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Синтез багатовимірних координуючих систем керування з різнотемповою дискретизацією в детермінованому середовищі / В.Д. Романенко, Ю.Л. Мілявський // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2011. — № 4. — С. 7-20. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1681–6048
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50124
dc.description.abstract Поставлено та вирішено задачу керування співвідношеннями між вихідними координатами багатовимірного різнотемпового об’єкта в детермінованому середовищі. Запропоновано новий алгоритм керування, що дозволяє одночасно забезпечувати виконання, задачі слідкування і задачі координації в перехідному та усталеному режимах. Наведено результати чисельного моделювання, що підтверджують практичну цінність цієї розробки. uk_UA
dc.description.abstract Поставлена и решена задача управления соотношениями между выходными координатами многомерного разнотемпового объекта в детерминированной среде. Предложен новый алгоритм управления, позволяющий одновременно обеспечить выполнение задачи слежения и задачи координации в переходном и установившемся режимах. Приведены результаты численного моделирования, подтверждающие практическую значимость данной разработки. uk_UA
dc.description.abstract The control problem of relations between the output coordinates of the multidimensional multirate objects in deterministic environment is formulated and solved. A new control algorithm that ensures simultaneous fulfillment of both monitoring and coordinating problems in transient and steady states is proposed. The results of numerical simulation, confirming the practical significance of this development are shown. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Системні дослідження та інформаційні технології
dc.subject Автоматизовані системи управління uk_UA
dc.title Синтез багатовимірних координуючих систем керування з різнотемповою дискретизацією в детермінованому середовищі uk_UA
dc.title.alternative Синтез многомерных координирующих систем управления с разнотемповой дискретизацией в детерминированной среде uk_UA
dc.title.alternative Synthesis of multivariate coordinating multidimensional coordination control systems with multirate sampling in deterministic environment uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 62-50


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис