Показати простий запис статті

dc.contributor.author Chroszcz, H.
dc.date.accessioned 2013-09-24T20:52:33Z
dc.date.available 2013-09-24T20:52:33Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation The chance strategy for a mining company / H. Chroszcz // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2010. — № 1. — С. 95-99. — Бібліогр.: 6 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1681–6048
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/49691
dc.description.abstract In the paper the continuous need for changes in a company — especially in a mining one — was described. Possible interactions between a company and external environment were presented. The possibilities of designing and carrying out changes in a company, possible development strategies, implemented in the companies in the world, were presented. Special attention was given to mining companies and possibilities of their changes aimed at development. uk_UA
dc.description.abstract Обґрунтовано необхідність змін у компаніях гірничої галузі промисловості. Розглянуто можливі взаємозв’язки між компанією та навколишнім середовищем. Представлено варіанти планування й проведення змін у компаніях, а також стратегії розвитку, що впроваджені у компаніях світу. Особливу увагу приділено компаніям гірничої промисловості та проведенню перетворень, що сприяють їхньому розвитку. uk_UA
dc.description.abstract Обоснована необходимость перемен в компаниях горной отрасли промышленности. Рассмотрены возможные взаимосвязи между компанией и окружающей средой. Представлены варианты планирования и проведения перемен в компании, а также стратегии развития, применяемые в компаниях мира. Особое внимание уделено компаниям горной отрасли промышленности и проведению преобразований, способствующих их развитию. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Системні дослідження та інформаційні технології
dc.subject Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах uk_UA
dc.title The chance strategy for a mining company uk_UA
dc.title.alternative Стратегія змін для гірничої компанії uk_UA
dc.title.alternative Стратегия перемен для горной компании uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.8:68


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис