Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Глутатіон S-трансферазна активність клітин печінки мишей за умов відсутності запасів ретиноїдів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Марченко, М.М.
dc.contributor.author Копильчук, Г.П.
dc.contributor.author Шмараков, І.О.
dc.contributor.author Бучковська, І.М.
dc.date.accessioned 2013-09-16T19:46:13Z
dc.date.available 2013-09-16T19:46:13Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Глутатіон S-трансферазна активність клітин печінки мишей за умов відсутності запасів ретиноїдів / М.М. Марченко, Г.П. Копильчук, І.О. Шмараков, І.М. Бучковська // Доп. НАН України. — 2012. — № 3. — С. 168-173. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/49350
dc.description.abstract Досліджено глутатіон S-трансферазну активність у клітинах печінки мишей за умов відсутності запасів ретиноїдів. Показано, що в мікросомній фракції печінки тварин при дефіциті вітаміну А, викликаному аліментарною депривацією надходження цього есенціального фактора, спостерігається зниження ензиматичної активності глутатіон S-трансферази. Аналогічна тенденція відзначається в мікросомній фракції нокаутних мишей. У постмікросомній фракції клітин печінки тварин, які перебували на вітамін А-дефіцитній дієті, відбувається підвищення глутатіон S-трансферазної активності та вмісту відновленого глутатіону. Водночас, при використанні трансгенного підходу у моделюванні відсутності запасів ретиноїдів, показники ензиматичної активності глутатіон S-трансферази та вмісту відновленого глутатіону в групі нокаутних тварин не виявляли достовірних відмінностей відносно контролю. uk_UA
dc.description.abstract Исследовали глутатион S-трансферазную активность в клетках печени мышей в условиях отсутствия запасов ретиноидов. Показано, что в микросомальной фракции печени животных при дефиците витамина А, вызванном алиментарной депривацией поступления этого эссенциального фактора, наблюдается снижение энзиматической активности глутатион S-трансферазы. Аналогичная тенденция наблюдается в микросомальной фракции нокаутных мышей. В постмикросомальной фракции клеток печени животных, находящихся на витамин А-дефицитной диете, происходит повышение глутатион S-трансферазной активности и содержания восстановленного глутатиона. Одновременно, при использовании трансгенного подхода в моделировании отсутствия запасов ретиноидов, показатели энзиматической активности глутатион S-трансферазы и содержания восстановленного глутатиона в группе нокаутных животных достоверно не отличались от контрольных величин. uk_UA
dc.description.abstract The paper deals with the glutathione S-transferase activity studied in mouse liver cells under conditions of retinoid stores deprivation. The decrease of glutathione S-transferase activity is shown in the liver microsomal fraction of animals nutritionally deprived with vitamin A and knockout animals as well. In the postmicrosomal fraction of liver cells of animals kept on vitamin A deficient diet, the increase of the glutathione S-transferase activity and the level of reduced glutathione is observed. At the same time, using a transgenic approach, no differences in the glutathione S-transferase activities and the levels of reduced glutathione as compared to those in the control group are shown. uk_UA
dc.description.sponsorship Автори висловлюють щиру подяку професору В.С. Бленеру (Колумбiйський унiверситет, США) за люб’язно наданi лiнiї трансгенних мишей при проведеннi дослiджень. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Біохімія uk_UA
dc.title Глутатіон S-трансферазна активність клітин печінки мишей за умов відсутності запасів ретиноїдів uk_UA
dc.title.alternative Глутатион S-трансферазная активность в клетках печени мышей при отсутствии запасов ретиноидов uk_UA
dc.title.alternative Glutathione S-transferase activity of liver cells under condition of the absence of retinoid stores uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 577.152.2:591.436


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис