Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Математичне моделювання напружено-деформованого стану багатошарового ґрунтового масиву в умовах масопереносу та наявності рівня ґрунтових вод

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Філатова, І.А.
dc.date.accessioned 2013-07-10T13:49:46Z
dc.date.available 2013-07-10T13:49:46Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Математичне моделювання напружено-деформованого стану багатошарового ґрунтового масиву в умовах масопереносу та наявності рівня ґрунтових вод / І.А. Філатова // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2010. — Вип. 4. — С. 216-226. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0060
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/47190
dc.description.abstract Проведено математичне моделювання напружено-деформо­ваного стану багатошарового ґрунтового масиву в умовах масопереносу при фільтрації сольових розчинів. В результаті розв’язку відповідної крайової задачі отримано зміщення, напруження, деформації та величину осідання ґрунтового масиву. Як приклад, досліджено задачу напружено-деформованого стану двохшарового ґрунтового масиву. Проведено чисельні експерименти для конкретних даних. uk_UA
dc.description.abstract Mathematical modeling tensely deformed condition of a multispherical soil file is lead at presence of a level of subsoil waters. As a result of the decision of a respective regional problem have received moving, a pressure, deformations and size of subsidence of a soil file. As an example, the tensely deformed state of a two-layered soil array problem has been investigated. It is lead numerical experiments for concrete data. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки
dc.title Математичне моделювання напружено-деформованого стану багатошарового ґрунтового масиву в умовах масопереносу та наявності рівня ґрунтових вод uk_UA
dc.title.alternative Mathematical modeling of stress-strain state of multilayer soil array under mass transport and the availability of ground water level uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 627.324.2/3:532.72:532.546


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис