Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Комп’ютерне моделювання процесу напірної фільтрації у пористому середовищі з включеннями

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Слупко, О.М.
dc.contributor.author Савула, Я.Г.
dc.contributor.author Мандзак, Т.І.
dc.contributor.author Дяконюк, Л.М.
dc.date.accessioned 2013-07-10T13:43:36Z
dc.date.available 2013-07-10T13:43:36Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Комп’ютерне моделювання процесу напірної фільтрації у пористому середовищі з включеннями / О.М. Слупко, Я.Г. Савула, Т.І. Мандзак, Л.М. Дяконюк // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2010. — Вип. 4. — С. 180-187. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0060
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/47186
dc.description.abstract Побудовано математичну модель, яка описує процес напірної фільтрації у пористому середовищі з включеннями. Проведено низку розрахунків і досліджено залежність тиску та швидкості руху рідини при різних показниках напору і коефіцієнта фільтрації. Подано і проаналізовано результати обчислювальних експериментів з визначенням тиску і швидкості руху рідини в рамках запропонованої моделі. На основі одержаних результатів зроблено висновок про застосовність сформульованої моделі. uk_UA
dc.description.abstract Built a mathematical model, which describes motion of pressure filtration in a porous environment with including. The row of calculations and investigational dependence of pressure and velocity of fluid is conducted for different indexes of pressure and coefficient of filtration. The results of calculable experiments are given and analysed from determination of pressure and velocity of fluid within the framework of the offered model. On the basis of the got results a conclusion is done about applicability of the formulated model. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки
dc.title Комп’ютерне моделювання процесу напірної фільтрації у пористому середовищі з включеннями uk_UA
dc.title.alternative Computer simulation of pressure filtration in porous media with inclusions uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.6


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис