Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Зміни у виробничих ресурсах і відносинах в інформаційному суспільстві

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Макарова, М.В.
dc.date.accessioned 2009-10-29T14:48:08Z
dc.date.available 2009-10-29T14:48:08Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Зміни у виробничих ресурсах і відносинах в інформаційному суспільстві / М.В. Макарова // Економіка пром-сті. — 2004. — № 5. — С. 63-69. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. en_US
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4396
dc.description.abstract Висвітлено принципові зміни в основних факторах виробництва й виробничих відносинах в інформаційних суспільствах розвинутих країн, а також соціально-економічні тенденції і проблеми, які виникають під впливом таких змін. Аналізуються причини домінування інформації і знань як головного виробничого ресурсу в інформаційній економіці, його характерні риси, а також сучасні модифікації у природі праці і капіталу. ---------- en_US
dc.description.abstract Освещаются принципиальные изменения в основных факторах производства и производственных отношениях в информационных обществах развитых стран, а также социально-экономические тенденции и проблемы, которые возникают под влиянием таких изменений. Анализируются причины господства информации и знаний в качестве главного производственного ресурса в информационной экономике, его характерные черты, а также современные модификации в природе труда и капитала. ---------- en_US
dc.description.abstract Basic changes in major factors of production and production relations in information societies of the advanced countries, and also social and economic tendencies and problems which arise under influence of such changes are presented. The author analyzes the reasons of domination of the information and knowledge as the main production resource in information economy, its characteristic features, and also modern updatings in the nature of work and capital. ---------- en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України en_US
dc.subject НТП та організація виробництва en_US
dc.title Зміни у виробничих ресурсах і відносинах в інформаційному суспільстві en_US
dc.title.alternative Изменения в производственных ресурсах и отношениях в информационном обществе en_US
dc.title.alternative Changes in production resources and relations in information society en_US
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис