Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Наближені екстремальні розв’язки для еволюційних включень субдиференціального типу

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ясінський, В.В.
dc.contributor.author Капустян, О.А.
dc.date.accessioned 2013-03-13T17:16:10Z
dc.date.available 2013-03-13T17:16:10Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Наближені екстремальні розв’язки для еволюційних включень субдиференціального типу / В.В. Ясінський, О.А. Капустян // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2009. — № 4. — С. 109–116. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1681–6048
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/42243
dc.description.abstract Розглядається задача знаходження наближеного оптимального керування у формі оберненого зв’язку для еволюційного включення субдиференціального типу, яке зазнає збурень виду εF(y), де де ε > 0 — малий параметр, F — многозначне відображення. За умови, що при ε = 0 задача допускає синтез u[t, y] , доведено: формула u[t, y] реалізує наближений синтез вихідної задачі при малих ε > 0. uk_UA
dc.description.abstract Рассматривается задача нахождения приближенного оптимального управления в форме обратной связи для эволюционного включения субдифференциального типа, которое подвергается возмущениям вида εF(y), где ε > 0 — малый параметр; F — многозначное отображение. При условии, что при ε = 0 задача допускает синтез u[t, y], доказано: формула u[t, y] реализует приближенный синтез исходной задачи при малых ε > 0. uk_UA
dc.description.abstract The problem of finding of approximate optimal feedback control was considered for an evolutional inclusion of the subdifferential type, perturbed by εF(y), where ε > 0 is a small parameter and F is a multivalued mapping. On condition that for ε = 0 the problem has unique solution u[t, y] in the feedback form, it was proved that the formula u[t, y] provides an approximate synthesis for the initial problem for small ε > 0. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Системні дослідження та інформаційні технології
dc.subject Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем uk_UA
dc.title Наближені екстремальні розв’язки для еволюційних включень субдиференціального типу uk_UA
dc.title.alternative Приближенные экстремальные решения для эволюционных включений субдифференциального типа uk_UA
dc.title.alternative Approximate extreme solutions for evolutional inclusions of subdifferential type uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 517.9


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис