Показати простий запис статті

dc.contributor.author Zgurovsky, M.
dc.contributor.author Pankratova, N.
dc.contributor.author Bobovkin, V.
dc.contributor.author Linovitskaya, O.
dc.date.accessioned 2013-03-12T19:44:17Z
dc.date.available 2013-03-12T19:44:17Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Development of ranking system for higher education of Ukraine / M. Zgurovsky, N. Pankratova, V. Bobovkin, O. Linovitskaya // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2006. — № 4. — С. 7–15. — Бібліогр.: 3 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1681–6048
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/42194
dc.description.abstract A system of determination of university ranking in Ukraine was developed based on the creation of the corresponding methods adequate to the structure, peculiarities and conditions of the Ukrainian universities functioning. A complex of organizational and program-technical means was proposed for collection of the necessary data and determination of university rankings. For specialists in the field of higher education management, those seeking for higher education and employers. uk_UA
dc.description.abstract Разработана система определения рейтингов университетов Украины, которая основывается на создании определенной методики, адекватной структуре, особенностям и условиям функционирования отечественной высшей школы. Предложен комплекс организационных и программно-технических средств, который применяется при сборе данных и определении оценок рейтингов университетов для специалистов в области управления высшим образованием, а также желающих получить образование и работодателей. uk_UA
dc.description.abstract Розроблено систему визначення рейтингів університетів України, яка ґрунтується на створенні відповідної методики, адекватної до структури, особливостей та умов функціонування вітчизняної вищої школи. Запропоновано комплекс організаційних і програмно-технічних засобів, що застосовується при збиранні даних та визначенні оцінок рейтингів університетів для фахівців у галузі управління вищою освітою, а також бажаючих отримати освіту та роботодавців. uk_UA
dc.description.sponsorship Роботу виконано при підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України за проектом Ф15/004. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Системні дослідження та інформаційні технології
dc.subject Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу uk_UA
dc.title Development of ranking system for higher education of Ukraine uk_UA
dc.title.alternative Разработка системы рейтингов для заведений высшего образования Украины uk_UA
dc.title.alternative Розробка системи рейтингів для закладів вищої освіти України uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 378.4 (477):303.7+378.6 (477): 303.7


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис