Показати простий запис статті

dc.contributor.author Онищенко, О.С.
dc.date.accessioned 2009-07-07T12:14:46Z
dc.date.available 2009-07-07T12:14:46Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Вiхи iсторичного шляху / О.С. Онищенко // Вісн. НАН України. — 2009. — № 1. — С. 3-15. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. en_US
dc.identifier.issn 0372-6436
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/3433
dc.description.abstract У статті систематизовано великий масив історичних даних, які розкривають об’єктивну картину реальності й подають логічну діахронію розвитку провідної наукової інституції держави — Національної академії наук України від часу зародження ідей про її заснування до сьогодення. Автор виділяє основні віхи історії установи, згадує провідних учених та їхні досягнення, які допомогли перетворити Академію на провідний науковий центр, здатний абезпечити інтелектуальний супровід українського суспільства на шляху до утвердження суспільства знань. en_US
dc.description.abstract The article systematizes a big set of historical data that disclose objective situation of reality and provide logical diachrony of the leading state scientific institution development — National Academy of sciences of Uk raine from conception of its establishment until nowadays. An author distinguishes the main milestones of the institution history, recalls leading scientists and their achievements that made the Academy leading scientific center capable to provide intellectual support of Ukrainian society on its way towards consolidation of the scholarship society. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України en_US
dc.subject До 90-рiччя НАН України en_US
dc.title Вiхи iсторичного шляху en_US
dc.title.alternative Milestones of historical course en_US
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис