Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Нестаціонарне теплове поле в неоднорідних матеріалах з нелінійною поведінкою їх компонент

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Журавчак, Л.М.
dc.contributor.author Забродська, Н.В.
dc.date.accessioned 2012-03-17T15:46:40Z
dc.date.available 2012-03-17T15:46:40Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Нестаціонарне теплове поле в неоднорідних матеріалах з нелінійною поведінкою їх компонент / Л.М. Журавчак, Н.В. Забродська // Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2010. — Т. 46, № 1. — С. 33-41. — Бібліогр.: 13 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn 0430-6252
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31740
dc.description.abstract Розглянуто дво- або тривимірне кусково-однорідне тіло довільної форми із залежними від температури теплофізичними характеристиками. На межі тіла задані умови першого, другого і третього родів, між компонентами є ідеальний тепловий контакт. Запропоновано спосіб спільного використання перетворення Кірхгофа, приграничних або граничних елементів та покрокової часової схеми єдиної початкової умови для побудови інтегральних зображень температури і теплового потоку у довільній просторово-часовій точці. Обчислювальні експерименти засвідчили доцільність поєднання непрямого методу приграничних елементів з перетворенням Кірхгофа, коли враховують залежність коефіцієнта теплопровідності матеріалу від температури. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрено двух- или трехмерное кусочно-однородное тело произвольной формы с зависимыми от температуры теплофизическими характеристиками. На границе тела заданы условия первого, второго и третьего родов, составляющие области находятся в идеальном тепловом контакте. Предложен способ совместного использования преобразования Кирхгофа, приграничных или граничных элементов, а также пошаговой временной схемы единого начального условия для построения интегральных изображений теплового поля в произвольной пространственно-временной точке. Показано целесообразность совместного использования непрямого метода приграничных элементов с преобразованием Кирхгофа при решении нестационарных задач теплопроводности в областях с нелинейным поведением материалов. uk_UA
dc.description.abstract The bi- or three-dimensional piece-wise homogeneous solid of any shape is considered. Its heat-physical characteristics depend of the temperature. On the solid boundary surface the conditions of the first, second and third types are set. Using the Kirchhoff transformation, near-boundary and boundary element methods and the stepwise temporal scheme of a unique initial condition, the integral representations of the heat field were constructed at the arbitrary space-time point. Calculation experiments have shown the expediency of using the near-boundary element methods with Kirchhoff transformation when solving the non-stationary heat conductivity problems in domains with nonlinear material behavior. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Фізико-хімічна механіка матеріалів
dc.title Нестаціонарне теплове поле в неоднорідних матеріалах з нелінійною поведінкою їх компонент uk_UA
dc.title.alternative Non-stationary heat field in inhomogeneous materials with non-linear behaviour of their components uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 517.958:536.12


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис