Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Розвиток науково-технологічного потенціалу США: досвід для України (наукознавчий та економічний аналіз)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бабанін, О.С.
dc.date.accessioned 2012-02-15T19:42:40Z
dc.date.available 2012-02-15T19:42:40Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Розвиток науково-технологічного потенціалу США: досвід для України (наукознавчий та економічний аналіз) / О.С Бабанін // Наука та наукознавство. — 2010. — № 3. — С. 132-142. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0374-3896
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/30848
dc.description.abstract Розглянуто ендогенні моделі економічного зростання. Відзначено, що країни з вищим рівнем фінансування наукових досліджень мають більше шансів досягти швидшого росту сукупної факторної продуктивності. Проаналізовано стан розвитку науково-технологічного потенціалу США. Підкреслено, що процес інтенсифікації співпраці підприємств і університетів було започатковано схваленням у 1980 році Закону Бея—Доула. Американський досвід залучення фінансових ресурсів промисловості для проведення наукових досліджень є корисним для України. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрены эндогенные модели экономического роста. Отмечено, что для стран с более высоким уровнем финансирования научных исследований существуют больше шансов достичь быстрейшего роста совокупной факторной продуктивности. Проанализировано состояние развития научно-технологического потенциала США. Подчеркуто, что процесс интенсификации сотрудничества предприятий и университетов был инициирован принятием в 1980 году Закона Бея—Доула. Американський опыт привлечения финансовых ресурсов промышленности для проведения научных исследований является полезным для Украины. uk_UA
dc.description.abstract Endogenous models of economic growth are analyzed. It’s argued that countries with higher rates of research funding have a better chance to achieve rapid growth in the total factor productivity. The performance of science & technology potential of the USA is analyzed. It’s stressed that the intensifying cooperation between enterprises and universities was launched by the Bayh-Dole Act. The American experience of engaging financial resources of industry to scientific research can be useful for Ukraine. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука та наукознавство
dc.subject Зарубіжна наука. Міжнародне науково-технічне співробітництво uk_UA
dc.title Розвиток науково-технологічного потенціалу США: досвід для України (наукознавчий та економічний аналіз) uk_UA
dc.title.alternative Развитие научно-технологического потенциала США: опыт для Украины (науковедческий и экономический анализ) uk_UA
dc.title.alternative Development of Science & Technology Potential in the USA: Experiences for Ukraine (scientometric and economic analysis) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис