Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Анализ теоретических подходов к трактовке сущности понятия «финансовая устойчивость предприятия»

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Елецких, С.Я.
dc.date.accessioned 2009-04-27T12:37:29Z
dc.date.available 2009-04-27T12:37:29Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Анализ теоретических подходов к трактовке сущности понятия «финансовая устойчивость предприятия» / С.Я. Елецких // Економіка пром-сті. — 2009. — № 1. — С. 188-196. — Бібліогр.: 26 назв. — рос. en_US
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/2852
dc.description.abstract Розглянуто і проаналізовано існуючі підходи вітчизняних і зарубіжних учених-економістів до трактування суті поняття «Фінансова стійкість підприємства»; виявлено взаємозв'язок даного поняття з такими поняттями, як «економічна стійкість», «фінансовий стан», «фінансова рівновага», «фінансова незалежність» і «фінансова безпека». ---------- en_US
dc.description.abstract Рассмотрены и проанализированы существующие подходы отечественных и зарубежных ученых-экономистов к трактовке сущности понятия «финансовая устойчивость предприятия»; выявлена взаимосвязь данного понятия с такими понятиями, как «экономическая устойчивость», «финансовое состояние», «финансовое равновесие», «финансовая независимость» и «финансовая безопасность». ---------- en_US
dc.description.abstract The article considers and analyses to-day’s approaches developed by domestic and foreign scientists-economists to interpretation of essence of the concept “financial stability of enterprise”; reveals the connection of above concept with such concepts as “economic stability”, “financial position”, “financial equilibrium”, “financial independence” and «financial security”. ---------- en_US
dc.language.iso ru en_US
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України en_US
dc.subject Фінанси промисловості en_US
dc.title Анализ теоретических подходов к трактовке сущности понятия «финансовая устойчивость предприятия» en_US
dc.title.alternative Аналіз теоретичних підходів до трактування сутності поняття «фінансова стійкість підприємства» en_US
dc.title.alternative Analysis of theoretical approaches to interpretation of essence of the concept «financial stability of enterprise» en_US
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис