Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Особенности рыночных преобразований в экономике Российской Федерации в 90-х годах ХХ века

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Назарчук, М.И.
dc.date.accessioned 2009-04-24T11:28:38Z
dc.date.available 2009-04-24T11:28:38Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Особенности рыночных преобразований в экономике Российской Федерации в 90-х годах ХХ века / М.И. Назарчук // Економіка пром-сті. — 2009. — № 1. — С. 3-12. — Бібліогр.: 17 назв. — рос. en_US
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/2838
dc.description.abstract Розглянуто основні принципи й методи здійснення ринкових реформ у Росії в 1991-2000 рр., а також їх результати в економіці й соціальній сфері. Особливо відзначені безпрецедентний у мирний час спад в економіці, деградація соціальної сфери, інсайдерська спрямованість процесів приватизації, використання акціонерної форми власності в інтересах інсайдерів, сполучена із цим дисфункція інституту акціонерної власності масова декапіталізація підприємств у процесі приватизації. en_US
dc.description.abstract Рассмотрены основные принципы и методы осуществления рыночных реформ в России в 1991-2000 гг., а также их результаты в экономике и социальной сфере. Особо отмечены беспрецедентный в мирное время спад в экономике, деградация социальной сферы, инсайдерская направленность процессов приватизации, использование акционерной формы собственности в интересах инсайдеров, сопряженная с этим дисфункция института акционерной собственности и массовая декапитализация предприятий в процессе приватизации. en_US
dc.description.abstract Basic principles and methods for implementing market reforms in Russia in 1991-2000 are considered, as well as their results in the economy and social sphere. A special attention is paid to economic decline unprecedented in peaceful time, social degradation, insiders’ interest in privatization, use of corporate ownership in the interests’ of insiders resulted in disfunction of corporate property institute and high decapitalization of enterprises in the process of privatization. ---------- en_US
dc.language.iso ru en_US
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України en_US
dc.subject Проблеми сучасної економіки en_US
dc.title Особенности рыночных преобразований в экономике Российской Федерации в 90-х годах ХХ века en_US
dc.title.alternative Особливості ринкових перетворень в економіці Російської Федерації в 90-х роках ХХ століття en_US
dc.title.alternative Specific features of market transformations in the economy of Russia in 90s of the ХХth century en_US
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис