Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Зовнішньоторговельні відносини України в контексті вибору її інтеграційного вектора

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ключевська, А.
dc.date.accessioned 2011-08-02T22:56:24Z
dc.date.available 2011-08-02T22:56:24Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Зовнішньоторговельні відносини України в контексті вибору її інтеграційного вектора / А. Ключевська // Дослідження міжнародної економіки: Зб. наук. пр. — К.: ІСЕМВ НАН України, 2011. — № 2 (67). — С. 185-192. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0072
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/25219
dc.description.abstract Визначення основних напрямів співробітництва в сфері зовнішньоторговельних відносин є одним з основних чинників забезпечення високого рівня економічного розвитку країни. В статті проаналізовано стан зовнішньоторговельного балансу держави, наведено шляхи його покращання. uk_UA
dc.description.abstract Определение основных направлений сотрудничества в сфере внешнеторговых отношений является одним из основных факторов обеспечения высокого уровня экономического развития страны. В статье проанализировано состояние внешнеторгового баланса государства, приведены пути его улучшения. uk_UA
dc.description.abstract Determination of basic directions of collaboration in the sphere of foreign trade relations is one of basic factors of providing of high level of economic development of country. The state of foreign trade balance of the state is analysed in the article, the ways of his improvement are resulted. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Дослідження міжнародної економіки
dc.title Зовнішньоторговельні відносини України в контексті вибору її інтеграційного вектора uk_UA
dc.title.alternative Внешнеторговые отношения Украины в контексте выбора её интеграционного вектора uk_UA
dc.title.alternative Foreign trade relations of Ukraine in context of choise of it integration vector uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 33.339.9


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис