Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Щодо змін в організації виробництва і праці: трудо-правовій аспект

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Величко, Л.Ю.
dc.date.accessioned 2011-07-06T11:30:11Z
dc.date.available 2011-07-06T11:30:11Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Щодо змін в організації виробництва і праці: трудо-правовій аспект / Л.Ю. Величко // Часопис Київського університету права. — 2010. — № 4. — С. 178-181. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0074
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/23697
dc.description.abstract У статті проаналізовано зміни в організації виробництва і праці як підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Висловлено думку, що ліквідація та реорганізація юридичної особи-роботодавця не є видами змін в організації виробництва і праці, а скорочення чисельності або штату працівників є наслідком цих змін. Ключові слова: трудовий договір; зміни в організації виробництва і праці, скорочення штату; звільнення; ліквідація підприємства. uk_UA
dc.description.abstract В статье анализируются изменения в организации производства и труда как основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Высказывается мнение, что ликвидация и реорганизация юридического лица-работодателя не являются видами изменений в организации производства и труда, а сокращение численности или штата работников является следствием этих изменений. Ключевые слова: трудовой договор; изменение в организации производства и труда; сокращение штата; увольнение; ликвидация предприятия. uk_UA
dc.description.abstract The author has analyzed variations in the organization of manufacture and work as the basis of dissolution of contract labour on the initiative of the employer. The liquidation and reorganization of the legal person-employer are not types of variations in the organization of manufacture and work, and reduction of number of workers or reduction of staff positions are results from these variations, has been offered as the opinion. Key words: contract labour; change in the organization of production and labor; staff reduction; firing; liquidation of the enterprise. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Часопис Київського університету права
dc.subject Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні uk_UA
dc.title Щодо змін в організації виробництва і праці: трудо-правовій аспект uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис