Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Місцеві бюджети в Україні: деякі проблеми правового регулювання в умовах реформи

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Воротіна, Н.В.
dc.date.accessioned 2011-07-06T10:05:39Z
dc.date.available 2011-07-06T10:05:39Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Місцеві бюджети в Україні: деякі проблеми правового регулювання в умовах реформи / Н.В. Воротіна // Часопис Київського університету права. — 2010. — № 4. — С. 117-121. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0074
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/23649
dc.description.abstract У статті досліджено правові засади місцевих бюджетів в Україні, проаналізовано деякі важливі зміни бюджетного законодавства стосовно місцевих бюджетів у зв’язку із прийняттям нового Бюджетного кодексу України, сформульоване авторське визначення терміну «бюджет місцевого самоврядування», зроблено висновки щодо стану правового регулювання місцевих бюджетів в Україні та сформульовано пропозиції щодо вдосконалення норм бюджетного законодавства. Ключові слова: місцевий бюджет, бюджет місцевого самоврядування, бюджетна система, Бюджетний кодекс України, доходи місцевих бюджетів, видатки місцевих бюджетів. uk_UA
dc.description.abstract В статье исследованы правовые основы местных бюджетов в Украине, проанализированы некоторые важные изменения бюджетного законодательства в сфере местных бюджетов в связи с принятием нового Бюджетного кодекса Украины, сформулировано авторское определение термина «бюджет местного самоуправления», сделаны выводы относительно состояния правового регулирования местных бюджетов в Украине и сформулированы предложения относительно совершенствования норм бюджетного законодательства. Ключевые слова: местный бюджет, бюджет местного самоуправления, бюджетная система, Бюджетный кодекс Украины, доходы местных бюджетов, расходы местных бюджетов. uk_UA
dc.description.abstract In the article legal frameworks of local budgets are investigational in Ukraine, some important changes of budgetary legislation are analysed in the field of local budgets in connection with acceptance of the new Budgetary code of Ukraine, the author decision of term is formulated «budget of local self-government», conclusions are done in relation to consisting of the legal adjusting of local budgets of Ukraine and formulated suggestion in relation to perfection of norms of budgetary legislation. Key words: local budget, budget of local self-government, budgetary system, Budgetary code of Ukraine, profits of local budgets, charges of local budgets. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Часопис Київського університету права
dc.subject Проблеми державного управління та адміністративне право uk_UA
dc.title Місцеві бюджети в Україні: деякі проблеми правового регулювання в умовах реформи uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис