Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Взаємодія органів прокуратури з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування в контексті нагляду за додержанням законів щодо захисту прав і свобод дітей

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Попов, Г.В.
dc.date.accessioned 2011-07-04T05:47:47Z
dc.date.available 2011-07-04T05:47:47Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Взаємодія органів прокуратури з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування в контексті нагляду за додержанням законів щодо захисту прав і свобод дітей / Г.В. Попов // Часопис Київського університету права. — 2010. — № 1. — С. 141-146. — Бібліогр.: 23 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0074
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/23328
dc.description.abstract Стаття присвячена дослідженню окремих аспектів взаємодії органів прокуратури з іншими державними органами і органами місцевого самоврядування в контексті нагляду за додержанням законів щодо захисту прав і свобод дітей. Окрім того, автор досліджує завдання, суб’єктний склад і форми такої; діяльності, а також критерії визначення ефективності взаємодії із зазначеними суб’єктами. Ключові слова: прокуроський нагляд, права і свободи дітей, координація, взаємодія, суб’єкти взаємодії, форми взаємодії, ефективність взаємодії. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена исследованию отдельных аспектов взаимодействия органов прокуратуры с иными государственными органами и органами местного самоуправления в контексте надзора за соблюдением законов относительно защиты прав и свобод детей. Кроме того, автор исследует задания, субъектный состав и формы такой деятельности, а также критерии определения эффективности взаимодействия с указанными субъектами. Ключевые слова: прокурорский надзор, права и свободы детей, координация, взаимодействие, субъекты взаимодействия, формы взаимодействия, эффективность взаимодействия. uk_UA
dc.description.abstract Article is devoted to research of separate aspects of interaction of bodies of Office of Public Prosecutor with other state structures and local governments in a context of supervision of observance of laws concerning protection of the rights and freedoms of children. Besides, the author investigates tasks, subjective structure and forms of such activity, and also criteria of definition of efficiency of interaction with the specified subjects. Key words: public prosecutor’s supervision, the rights and freedom of children, coordination, interaction, subjects of interaction, the interaction form, efficiency of interaction. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Часопис Київського університету права
dc.subject Проблеми державного управління та адміністративне право uk_UA
dc.title Взаємодія органів прокуратури з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування в контексті нагляду за додержанням законів щодо захисту прав і свобод дітей uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис