Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Стратегічні напрями розвитку трудового потенціалу у відповідності до вимог роботодавців в умовах відновлення економіки Дніпропетровської області

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Іванов, С.В.
dc.contributor.author Осадча, Н.В.
dc.contributor.author Затишняк, В.В.
dc.date.accessioned 2022-11-22T13:43:55Z
dc.date.available 2022-11-22T13:43:55Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Стратегічні напрями розвитку трудового потенціалу у відповідності до вимог роботодавців в умовах відновлення економіки Дніпропетровської області / С.В. Іванов, Н.В. Осадча, В.В. Затишняк // Вісник економічної науки України. — 2022. — № 1 (42). — С. 135-147. — Бібліогр.: 17 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.other DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2022.1(42).135-147
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/186649
dc.description.abstract У статті проаналізовано стан трудового потенціалу та запропоновано рекомендації щодо зміни стратегічних напрямків його розвитку у відповідності до потреб роботодавців. Досліджено потреби роботодавців Дніпропетровської області у робітничих кадрах та можливості підготовки їх закладами П(ПТ)О. У досліджені визначено основну проблематику розвитку ринку праці області. Для забезпечення розвитку трудового потенціалу необхідно внести зміни у стратегії розвитку територій, які б допомогли ключовим стейкхолдерам чітко формулювати інструменти та напрями розвитку потенціалу та забезпечувати підтримку ефективного діалогу. uk_UA
dc.description.abstract The article analyzes the state of labor potential and offers recommendations for changing the strategic directions of its development in accordance with the employers’ needs. The paper also investigated the needs of Dnipropetrovsk region employers in the workforce and the possibility of training them by VET institutions. The study identifies the main issues of the region labor market development. To ensure the evolution of labor potential, it is necessary to make changes in the strategy of territories growth, which would help key stakeholders to clearly formulate tools and directions of capacity development and guarantee the support of effective dialogue. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Відновлення економіки uk_UA
dc.title Стратегічні напрями розвитку трудового потенціалу у відповідності до вимог роботодавців в умовах відновлення економіки Дніпропетровської області uk_UA
dc.title.alternative The Strategic Directions of Labor Potential Development in Accordance with the Employers’ Requirements in the Conditions of Dnipropetrovsk Region Economic Recovery uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.5+331.101.262+338.24(477.63)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис