Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2010, вип. 3

Репозиторій DSpace/Manakin

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2010, вип. 3

 
Переглядів: 19410
Завантажень: 12856

ЗМІСТ

Титульні сторінки

Богаєнко В.О.
Моделювання впливу засоленості на динаміку геохімічних процесів

Бомба А.Я., Теребус А.В.
Метод квазіконформних відображень моделювання ідеальних полів для одного класу просторових областей

Булавацкий В.М., Скопецкий В.В.
Математическое моделирование динамики одного неизотермического консолидационного процесса

Гнатюк В.О.
Модифікація методу січних площин на випадок задачі відшукання чебишовської точки системи опуклих обмежених замкнених множин, які неперервно змінюються, відносно скінченновимірного підпростору

Гнатюк Ю.В.
Необхідні, достатні умови, критерії та умови єдиності відносної чебишовської точки системи обмежених замкнутих опуклих множин, які неперервно змінюються

Гудима У.В.
Критерії чебишовської точки системи опуклих обмежених замкнених множин, які неперервно змінюються, відносно скінченновимірного підпростору

Задірака В.К., Коломис О.М.
Комп’ютерна технологія побудови математичних моделей неперервних виробничих процесів заданої якості

Кирилов С.О.
Коефіцієнти Фур’є функцій із загальних симетричних просторів

Конет І.М., Ленюк М.П.
Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Ейлера–Фур’є–(Конторовича–Лєбєдєва) на полярній осі r ≥ R0 > 0

Копець М.М.
Задача оптимального керування процесом дифузії

Косолап А.И.
Обобщение симплекс-метода для решения задач полуопределенной оптимизации

Ленюк О.М.
Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Фур'є–Ейлера–(Конторовича–Лєбєдєва) на обмеженій справа декартовій півпрямій

Литвин О.М., Першина Ю.І.
Наближення розривної функції за допомогою розривних сплайнів

Мохонько Е.З.
Исследование информационных процессов в некоторых повторяющихся играх

Музичук А.А.
Узагальнена оцінка альтернатив в умовах ймовірнісної визначеності

Мусурівський В.І.
Проблема стійкості за першим наближенням імпульсних систем випадкової структури із постійним запізненням

Нефьодова І.В.
Про оптимальний вибір прямих інтерлінації в методі ЛІДР наближеного розв’язку крайової задачі еліптичного типу в прямокутній області

Пилипюк Т.М.
Гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра–Бесселя–Фур'є на полярній осі із спектральним параметром в умовах спряження

Поселюжна В.Б.
До питання збіжності модифікованого колокаційно-ітеративного методу розв’язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь з параметрами

Сорич Н.М., Сорич В А.
Сумісне наближення класів функцій високої гладкості інтерполяційними тригонометричними поліномами в середньому

Черевко І.М., Матвій О.В.
Моделювання крайових задач із запізненням

Шарифов Я.А., Ширинов Т.В.
Градиент в задаче оптимального управления для систем Гурса-Дарбу с неклассическими условиями

Шахно С.М., Ярмола Г.П.
Ітераційно-різницеві методи у нестаціонарних задачах теплопровідності

Відомості про авторів

Алфавітний покажчик авторів

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис

RSS Feeds