Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Learning Task Models in the Context of Education for Sustainable Development

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Grytsenko, V.I.
dc.contributor.author Kudriavtseva, S.P.
dc.contributor.author Synytsya, K.M.
dc.date.accessioned 2021-11-07T09:05:29Z
dc.date.available 2021-11-07T09:05:29Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Learning Task Models in the Context of Education for Sustainable Development / V.I. Grytsenko, S.P. Kudriavtseva, K.M. Synytsya // Control systems & computers. — 2020. — № 5. — С. 3-16. — Бібліогр.: 26 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 2706-8145
dc.identifier.other DOI: https://doi.org/10.15407/csc.2020.05.003
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/181222
dc.description.abstract Purpose. To study how the ideas of sustainable development can be incorporated into the learning content and the instructional process by integrating digital didactics methods, knowledge structuring, and digital technologies. To show by applying a task-based approach, that support for performing the tasks of learning, instruction (teaching) and dialogue in an open learning environment is crucial for achieving the SDGs. Methods: Systems approach, problem theory, problem approach, generalizations. Results: It is demonstrated how lifelong learning, as a basis for the implementation of ESD, and access to knowledge in the digital age can contribute to the achievement of the SDGs. The features of the tasks of teaching, learning and interaction for achieving the SDGs in education have been investigated, the corresponding task models have been formulated. The requirements for the functionality and technologies of an open learning environment which allows learners to achieve the set of goals when solving learning problems in the framework of ESD are described. uk_UA
dc.description.abstract Мета статті. Проаналізувати, яким чином ідеї сталого розвитку можуть бути інкорпоровані в зміст і процес навчання шляхом інтеграції методів цифрової дидактики, структурування знань і цифрових технологій. Використовуючи задачний підхід, показати, що визначальним для досягнення ЦСР є рішення задач навчання, вивчання і діалогової взаємодії у відкритому середовищі, функціонування якого спрямоване на розширення доступу до безперервного, якісного і інклюзивного навчання. Методи. Системний підхід, теорія задач, задачний підхід. Результати. Показано, яким чином безперервне навчання, як основа реалізації освіти в інтересах сталого розвитку (ОСР), і доступ до знань в епоху цифрових технологій можуть сприяти досягненню ЦСР. Досліджено особливості завдань навчання, вивчання і діалогової взаємодії для досягнення ЦСР в освіті, сформульовані відповідні задачні моделі. Описано вимоги до функціоналу і технологій формування відкритого середовища, взаємодія учня з яким дозволяє досягти поставлених цілей при вирішенні завдань навчання в рамках ОСР. uk_UA
dc.description.abstract Мета статті. Проаналізувати, яким чином ідеї сталого розвитку можуть бути інкорпоровані в зміст і процес навчання шляхом інтеграції методів цифрової дидактики, структурування знань і цифрових технологій. Використовуючи задачний підхід, показати, що визначальним для досягнення ЦСР є рішення задач навчання, вивчання і діалогової взаємодії у відкритому середовищі, функціонування якого спрямоване на розширення доступу до безперервного, якісного і інклюзивного навчання. Методи. Системний підхід, теорія задач, задачний підхід. Результати. Показано, яким чином безперервне навчання, як основа реалізації освіти в інтересах сталого розвитку (ОСР), і доступ до знань в епоху цифрових технологій можуть сприяти досягненню ЦСР. Досліджено особливості завдань навчання, вивчання і діалогової взаємодії для досягнення ЦСР в освіті, сформульовані відповідні задачні моделі. Описано вимоги до функціоналу і технологій формування відкритого середовища, взаємодія учня з яким дозволяє досягти поставлених цілей при вирішенні завдань навчання в рамках ОСР. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Control systems & computers
dc.subject Fundamental Problems in Computer Science uk_UA
dc.title Learning Task Models in the Context of Education for Sustainable Development uk_UA
dc.title.alternative Задачні моделі в контексті освіти задля сталого розвитку uk_UA
dc.title.alternative Задачные модели в контексте образования для устойчивого развития uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 303.721;004.03142


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис