Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Ontology Application to Construct Inductive Modeling Tools with Intelligent Interface

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Pidnebesna, H.A.
dc.contributor.author Pavlov, A.V.
dc.contributor.author Stepashko, V.S.
dc.date.accessioned 2021-11-06T17:49:10Z
dc.date.available 2021-11-06T17:49:10Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Ontology Application to Construct Inductive Modeling Tools with Intelligent Interface / H.A. Pidnebesna, A.V. Pavlov, V.S. Stepashko // Control systems & computers. — 2020. — № 4. — С. 44-55. — Бібліогр.: 17 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 2706-8145
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/181216
dc.description.abstract This paper is devoted to the analysis of sources in the field of development and building intelligent user interfaces. Particular attention is paid to presenting an ontology-based approach to constructing the architecture of the interface, the tasks arising during the development, and ways for solving them. An example of construction of the intelligent user interface is given for software tools of inductive modeling based on the detailed analysis of knowledge structures in this domain. uk_UA
dc.description.abstract Мета статті. У роботі пропонується підхід до "інтелектуалізації" програмних засобів індуктивного моделювання на основі онтологічних концепцій подання знань про предметну галузь для проектування бази знань, обчислювальних інструментів та інтелектуального інтерфейсу користувача. Цілі цього дослідження: виконати огляд джерел про сучасні засади конструювання інтелектуального інтерфейсу користувача (ІІК) , пояснити наш підхід до побудови ІІК, заснований на онтології, застосувати цей підхід до галузі індуктивного моделювання, а також навести приклад, що демонструє подальше прийняття рішень як процес моделювання на основі ІІК та подати відповідні прикінцеві зауваження. Результати. Розглянуто сучасні підходи до організації інтелектуального користувацького інтерфейсу. Описано характеристики і завдання ІІК, принципи онтологічного підходу до його конструювання та функціювання. uk_UA
dc.description.abstract Данная статья посвящена анализу источников в области разработки и построения интеллектуальных пользовательских интерфейсов. Особое внимание уделяется представлению основанного на онтологии подхода к построению архитектуры интерфейса, задачам, возникающих при разработке, и способов их решения. Приведен пример построения интеллектуального пользовательского интерфейса программных средств индуктивного моделирования на основе детального анализа структур знаний в этой области.
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Control systems & computers
dc.subject Intellectual Informational Technologies and Systems uk_UA
dc.title Ontology Application to Construct Inductive Modeling Tools with Intelligent Interface uk_UA
dc.title.alternative Онтологічний підхід до побудови інтелектуального інтерфейсу користувача в інструментальних засобах індуктивного моделювання uk_UA
dc.title.alternative Онтологический подход к разработке инструментов индуктивного моделирования с интеллектуальным интерфейсом
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 004.8
dc.identifier.udc DOI https://doi.org/10.15407/usim.2020.04.044


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис