Показати простий запис статті

dc.contributor.author Rudenko, O.G.
dc.contributor.author Bezsonov, O.O.
dc.date.accessioned 2021-11-03T20:24:18Z
dc.date.available 2021-11-03T20:24:18Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation ADALINE Robust Multistep Training Algorithm / O.G. Rudenko, O.O. Bezsonov // Control systems & computers. — 2020. — № 3. — С. 15-27. — Бібліогр.: 40 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 2706-8145
dc.identifier.other DOI https://doi.org/10.15407/usim.2020.03.015
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/181183
dc.description.abstract The article considers the multi-step ADALINE training algorithm when using the correntropy information criterion as a learning criterion, determines the conditions for the convergence of the algorithm, and shows that in the steady state the resulting estimate is unbiased. The importance of choosing the width of the Gaussian core, which affects the convergence rate of the estimation algorithms and the error in the steady state, is noted, and the feasibility of developing procedures for adaptive correction of the core width is indicated. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто багатокроковий алгоритм навчання АДАЛІНИ за використання в якості критерію навчання інформаційного критерію коррентропіі, визначені умови збіжності цього алгоритму і показано, що в сталому режимі одержана оцінка є незміщеною. Відзначено важливість вибору ширини Гауссова ядра, що впливає на швидкість збіжності алгоритмів оцінювання та помилку в сталому режимі, і вказано на доцільність розробки процедур адаптивної корекції ширини ядра.
dc.description.abstract В статье рассмотрен многошаговый алгоритм обучения АДАЛИНЫ при использовании в качестве критерия обучения информационного критерия коррэнтропии, определены условия сходимости алгоритма и показано, что в установившемся режиме получаемая оценка является несмещенной. Отмечена важность выбора ширины Гауссова ядра, влияющей на скорость сходимости алгоритмов оценивания и ошибку в установившемся режиме, и указано на целесообразность разработки процедур адаптивной коррекции ширины ядра.
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Control systems & computers
dc.subject Fundamental Problems in Computer Science uk_UA
dc.title ADALINE Robust Multistep Training Algorithm uk_UA
dc.title.alternative Робастний багатокроковий алгоритм навчання АДАЛІНИ uk_UA
dc.title.alternative Робастный многошаговый алгоритм обучения АДАЛИНЫ uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 004.852


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис