Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Smart Enterprise as a Modern Form of Existence of Traditional Enterprise in the Digital Economy

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Meytus, V.Yu.
dc.contributor.author Morozova, G.I.
dc.contributor.author Kozlova, V.P.
dc.contributor.author Taran, L.Yu.
dc.date.accessioned 2021-11-02T16:09:01Z
dc.date.available 2021-11-02T16:09:01Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Smart Enterprise as a Modern Form of Existence of Traditional Enterprise in the Digital Economy / V.Yu. Meytus, G.I. Morozova, V.P. Kozlova, L.Yu. Taran // Control systems & computers. — 2020. — № 1. — С. 23-34. — Бібліогр.: 14 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 2706-8145
dc.identifier.other DOI https://doi.org/10.15407/usim.2020.01.023
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/181115
dc.description.abstract In this article, the existing range of publications about the smart enterprise as a basis for the digital economy is analyzed. The principles of creating a smart enterprise as a way of adapting traditional enterprise to the peculiarities of the external environment are outlined and presented. An approach to solving the problems of a traditional enterprise in the form of its transition to a rational enterprise making decisions adequate to the conditions in which it exists is proposed. Adequacy is determined by the following parameters: a smart enterprise interacts with the environment, a smart enterprise responds to the environment and this allows it to adapt to the reality. uk_UA
dc.description.abstract Мета статті. У руслі загальної диджиталізації виробництва окреслити та навести принципи й особливості створення розумного підприємства, як основи цифрової економіки. Зробити акцент на тому, що інформатизація суспільства спонукає традиційне підприємство до змін задля пристосування до зовнішнього середовища. Результати. Запропоновано варіант подолання проблем традиційного підприємства у формі його переходу до нової форми існування – розумного підприємства Окреслено та наведено принципи та підходи до створення розумного підприємства. uk_UA
dc.description.abstract Цель статьи. В русле всеохватывающей диджитализации производства очертить и представить принципы и особенности создания умного предприятия, как основы цифровой экономики. Сделать акцент на том, что информатизация общества подталкивает традиционное предприятие к изменениям с целью приспособления к внешней среде. Результаты. Предложен вариант решения проблем традиционного предприятия в виде его перехода к новой форме существования – умному предприятию. Очерчены и приведены принципы и подходы к созданию умного предприятия. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Control systems & computers
dc.subject Intellectual Informational Technologies and Systems uk_UA
dc.title Smart Enterprise as a Modern Form of Existence of Traditional Enterprise in the Digital Economy uk_UA
dc.title.alternative Розумне підприємство як сучасна форма існування традиційного підприємства в умовах цифрової економіки uk_UA
dc.title.alternative Умное предприятие как современная форма существования традиционного предприятия в условиях цифровой экономики uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 007:330.341


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис