Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Specific features of the use of artificial intelligence in the development of the architecture of intelligent fault-tolerant radar systems

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Коsovets, M.
dc.contributor.author Tovstenko, L.
dc.date.accessioned 2021-10-13T18:05:07Z
dc.date.available 2021-10-13T18:05:07Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Specific features of the use of artificial intelligence in the development of the architecture of intelligent fault-tolerant radar systems / M. Коsovets, L. Tovstenko // Проблеми програмування. — 2021. — № 2. — С. 63-75. — Бібліогр.: 42 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.isbn DOI: https://doi.org/10.15407/pp2021.02.063
dc.identifier.issn 1727-4907
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/180667
dc.description.abstract The problem of architecture development of modern radar systems using artificial intelligence technology is considered. The main difference is the use of a neural network in the form of a set of heterogeneous neuromultimicroprocessor modules, which are rebuilt in the process of solving the problem systematically in real time by the means of the operating system. This architecture promotes the implementation of cognitive technologies that take into account the requirements for the purpose, the influence of external and internal factors. The concept of resource in general and abstract resource of reliability in particular and its role in designing a neuromultimicroprocessor with fault tolerance properties is introduced. The variation of the ratio of performance and reliability of a fault-tolerant neuromultimicroprocessor of real time with a shortage of reliability resources at the system level by means of the operating system is shown, dynamically changing the architectural appearance of the system with structural redundancy, using fault-tolerant technologies and dependable computing. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто проблему розробки архітектури сучасних когнітивних радіолокаційних систем у вигляді набору гетерогенних нейромульти-мікропроцесорних модулів з використанням технологій штучного інтелекту та урахуванням вимог по призначенню, впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оптимальний вибір архітектури забезпечується її максимальним наближенням до класу задач, що вирішуються в радіолокації і представлені у вигляді послідовності багатовимірних масивів чисел, що постійно змінюються з часом від потокових датчиків. Введено поняття абстрактного ресурсу надійності, та його роль у проектуванні нейромультимікропроцесора з властивостями відмовостійкості. Показано залежність надійності від співвідношення продуктивності та надійності нейронної мережі при дефіциті ресурсу надійності, яка перебудовується в процесі вирішення задач радіолокації в режимі реального часу на системному рівні засобами операційної системи, яка динамічно змінює архітектурний облік системи зі структурною надмірністю, відмовостійкістю та гарантоздатними обчисленнями в реальному масштабі часу. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут програмних систем НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Проблеми програмування
dc.subject Експертні та інтелектуальні інформаційні системи uk_UA
dc.title Specific features of the use of artificial intelligence in the development of the architecture of intelligent fault-tolerant radar systems uk_UA
dc.title.alternative Особливості використання штучного інтелекту при розробці архітектури інтелектуальних відмовостійких радіолокаційних систем uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 517.9:621.325.5:621.382.049.77


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис