Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Lambl’s filaments as a cause for cardiogenic embolism of cerebral vessels and coronary arteries

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Bogdan, T.V.
dc.contributor.author Lizogub, V.G.
dc.contributor.author Savchenko, O.V.
dc.contributor.author Bogdan, V.V.
dc.contributor.author Vinokurova, А.S.
dc.contributor.author Orzheskovsky, V.V.
dc.date.accessioned 2021-09-20T16:02:26Z
dc.date.available 2021-09-20T16:02:26Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Lambl’s filaments as a cause for cardiogenic embolism of cerebral vessels and coronary arteries / T.V. Bogdan, V.G. Lizogub, O.V. Savchenko, V.V. Bogdan, А.S. Vinokurova, V.V. Orzheskovsky // Доповіді Національної академії наук України. — 2021. — № 1. — С. 110-114. — Бібліогр.: 10 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2021.01.110
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/180397
dc.description.abstract The article presents a specific clinical case and literature data on a rare finding in the heart cavity — Lambl’s filaments. Histologically, these are cells of fibroelastic tissue covered with stroma and epithelial layer. They do not have a vascular sheath, so they are devoid of granulation tissue. Lambl’s growths occur on both their own and prosthetic heart valves. Very rarely, threads can also be seen in areas other than heart valves such as the papillae, atria, and chords. These lesions can be seen on the echocardiogram accidentally or in connection with serious complications such as embolic stroke or acute coronary syndrome after their separation and distribution to distant organs. Lambl’s growths occur in adults and children, but the prevalence is higher in the former and increases with age. On the echocardiogram, the incidence reaches a peak between the ages of 61 and 70, and then decreases due to the aging of heart valves, which are increasingly calcified. The disease is more common in men than in women. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто конкретний клінічний випадок і наведено дані літератури про рідкісну знахідку у порожнині серця — нитки Ламбла. Гістологічно це клітини з фіброеластичної тканини, покритої стромою та епітеліальним шаром. Вони не мають судинної оболонки, тому позбавлені грануляційної тканини. Нарости Ламбла виявляються як на власних, так і на протезованих серцевих клапанах. Дуже рідко нитки можна також побачити на інших ділянках, крім серцевих клапанів, наприклад на сосочкових м’язах, передсердних перегородках та хордах. Ці утворення можуть бути помічені на ехокардіограмі випадково або у зв’язку із серйозними ускладненнями, такими як емболічний інсульт або гострий коронарний синдром після їх відриву та поширення у віддалені органи. Нарости Ламбла виявляються у дорослих і у дітей, однак поширеність вище у перших і збільшується з віком. За результатами аналізу поширеність досягає піку в осіб віком від 61 до 70 років, а після цього зменшується через старіння серцевих клапанів, які все більше і більше кальцифікуються. Захворювання частіше зустрічається у чоловіків, ніж у жінок. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Медицина uk_UA
dc.title Lambl’s filaments as a cause for cardiogenic embolism of cerebral vessels and coronary arteries uk_UA
dc.title.alternative Нитки Ламбла як причина кардіогенної емболії судин головного мозку та коронарних артерій uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.132.2+616.831]–005.7–02:616.126.3–006.03


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис