Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Intellectual Control, Localization and Mapping in Geographic In-formation Systems Based on Analysis of Visual Data

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Gritsenko, V.I.
dc.contributor.author Volkov, O.Ye
dc.contributor.author Bogachuk, Yu.P.
dc.contributor.author Gospodarchuk, O.Yu.
dc.contributor.author Komar, M.M.
dc.contributor.author Shepetukha, Yu.M.
dc.contributor.author Volosheniuk, D.O.
dc.date.accessioned 2021-04-18T10:21:41Z
dc.date.available 2021-04-18T10:21:41Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Intellectual Control, Localization and Mapping in Geographic In-formation Systems Based on Analysis of Visual Data / V.I. Gritsenko, O.Ye. Volkov, Yu.P. Bogachuk, O.Yu. Gospodarchuk, M.M. Komar, Yu.M. Shepetukha, D.O. Volosheniuk // Cybernetics and computer engineering. — 2020. — № 2 (200). — С. 41-58. — Бібліогр.: 11 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 2663-2578
dc.identifier.other DOI: https://doi.org/10.15407/kvt200.02.041
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/179271
dc.description.abstract The purpose of the paper is to descript the method of topographic clustering of the obtained photographic images of UAV flights, which allows to combine visual images due to the semantic search of their topographic similarity, in order to realize the visual localization of UAV and high-precision layout of the mapping image of the navigation environment in the operational GIS database. uk_UA
dc.description.abstract Мета. Опис методу топографічної кластеризації отриманих фотографічних образів польотів БпЛА, що дає змогу поєднувати візуальні зображення за рахунок семантичного пошуку їх топографічної подібності, з метою здійснення візуальної локалізації БпЛА та високоточної компоновки картографічного образу навігаційного середовища в оперативній базі даних ГІС у інтелектуальному керуванні. uk_UA
dc.description.abstract Цель. Описание метода топографической кластеризации полученных фотографических образов полетов БпЛА, что позволяет объединять визуальные изображения за счет семантического поиска их топографического сходства с целью осуществления визуальной локализации БпЛА и высокоточной компоновки картографического образа навигационной среды в оперативной базе данных ГИС при интеллектуальном управлении. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Cybernetics and computer engineering
dc.subject Intelligent Control and Systems uk_UA
dc.title Intellectual Control, Localization and Mapping in Geographic In-formation Systems Based on Analysis of Visual Data uk_UA
dc.title.alternative Інтелектуальне керування, локалізація та картографування в геоінформаційних системах на основі аналізу візуальних даних uk_UA
dc.title.alternative Интеллектуальное управление, локализация и картографирование в геоинформационных системах на основе анализа визуальных данных uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.688


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис