Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Anisotropic temperature dependence of normal state resistivity in underdoped region of a layered electron-doped superconductor Nd₂−xCexCuO₄

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Klepikova, A.S.
dc.contributor.author Charikova, T.B.
dc.contributor.author Shelushinina, N.G.
dc.contributor.author Popov, M.R.
dc.contributor.author Ivanov, A.A.
dc.date.accessioned 2021-02-03T07:08:08Z
dc.date.available 2021-02-03T07:08:08Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Anisotropic temperature dependence of normal state resistivity in underdoped region of a layered electron-doped superconductor Nd₂−xCexCuO₄ / A.S. Klepikova, T.B. Charikova, N.G. Shelushinina, M.R. Popov, A.A. Ivanov // Физика низких температур. — 2019. — Т. 45, № 2. — С. 251-257. — Бібліогр.: 31 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0132-6414
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/175962
dc.description.abstract The aim of this work is to investigate the temperature dependences both in CuO₂ plane and out-of plane resistivities in electron-doped Nd₂–xCexCuO₄ for x from 0.135 up to 0.15 in order to analyze the anisotropy of the electrical transport in the process of the evolution from antiferromagnetic order in the underdoped region to superconducting order in optimally doped region. uk_UA
dc.description.abstract Досліджено температурні залежності як внутрішньоплощинних CuO₂, так і позаплощинних питомих опорів в електронно-легованих Nd₂−xCexCuO₄ в діапазоні х = 0,135–0,15 для аналізу анізотропії електричного транспорту в процесі еволюції від антиферомагнітного, в області недодопування, до надпровідного упорядкування, в області оптимального допування. uk_UA
dc.description.abstract Исследованы температурные зависимости как внутриплоскостных CuO₂, так и внеплоскостных удельных сопротивлений в электронно-легированных Nd₂−xCexCuO₄ в диапазоне х = 0,135–0,15 для анализа анизотропии электрического транспорта в процессе эволюции от антиферромагнитного, в области недодопирования, до сверхпроводящего упорядочения, в области оптимального допирования. uk_UA
dc.description.sponsorship This work was carried out in the framework of the state task by the theme “Electron” (No. AAAA-А18- 118020190098-5) and in part supported by the Russian Foundation for Basic Research (project No. 18-02-00192) and by the project “Fundamental Research” of Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, No. 18-10-2-6. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Физика низких температур
dc.subject Спеціальний випуск. «XXII Уральська міжнародна зимова школа з фізики напівпровідників» (20–23 лютого, 2018) uk_UA
dc.title Anisotropic temperature dependence of normal state resistivity in underdoped region of a layered electron-doped superconductor Nd₂−xCexCuO₄ uk_UA
dc.title.alternative Анізотропна температурна залежність питомого опору нормального стану шаруватого електроннолегованого надпровідника Nd₂−xCexCuO₄ в області недодопування uk_UA
dc.title.alternative Анизотропная температурная зависимость удельного сопротивления нормального состояния слоистого электронно-легированного сверхпроводника Nd₂−xCexCuO₄ в области недодопирования uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис