Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Relationship between the level of blood plasma amino acids with daily amount of group ventricular extrasystoles and the duration of pain or painless myocardial ischemia in patients with stable and unstable angina

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Bogdan, T.V.
dc.date.accessioned 2021-01-11T15:32:29Z
dc.date.available 2021-01-11T15:32:29Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Relationship between the level of blood plasma amino acids with daily amount of group ventricular extrasystoles and the duration of pain or painless myocardial ischemia in patients with stable and unstable angina / T.V. Bogdan // Доповіді Національної академії наук України. — 2020. — № 12. — С. 100-103. — Бібліогр.: 7 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2020.12.100
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/174278
dc.description.abstract It is now known that the human body suffering from coronary heart disease is trying to adapt to new working conditions through biochemical rearrangements, one of which is to increase the involvement of amino acids in car diomyocyte metabolism. Amino acids are metabolized in the myocardium under normal conditions, myocardial ischemia leads to a major restructuring of biochemical reactions, which increases the use of amino acids as metabolites. It is proved that myocardial ischemia, painless myocardial ischemia, and group ventricular extrasystoles are prognostic indicators of the adverse course of ischemic heart disease. According to the results of the study, in patients with stable (SA) or unstable angina (UA), the reliable correlations between the frequency of group ventricular extrasystoles and painless or painful myocardial ischemia with the levels of arginine, the amount of sulfur-containing amino acids and amino acids with branched lateral chain are formed. This indicates the pathogenetic role of the imbalance of the amino acid spectrum of blood plasma in the development of atherosclerosis, destabilization of coronary circulation, and the emergence of cardiac arrhythmia. uk_UA
dc.description.abstract Відомо, що організм людини, яка страждає на ішемічну хворобу серця, намагається пристосуватися до нових умов життєдіяльності шляхом біохімічних перебудов, одна з яких – залучення більшої кількості амінокислот до метаболізму кардіоміоцитів. Амінокислоти метаболізуються в міокарді і за нормальних умов, міокардіальна ішемія призводить до значної перебудови біохімічних реакцій, внаслідок якої посилюється використання амінокислот як метаболітів. Доведено, що больова ішемія міокарда, безбольова ішемія міокарда та групова шлуночкова екстрасистолія є прогностичними показниками несприятливого перебігу ішемічної хвороби серця. За результатами дослідження, у хворих на стабільну або нестабільну стенокардію формуються достовірні кореляційні зв'язки між частотою групових шлуночкових екстрасистол, безбольової і больової ішемії міокарда з рівнем аргініну, суми сірковмісних амінокислот та амінокислот з розгалуженим бічним ланцюгом у плазмі крові. Це свідчить про патогенетичну роль дисбалансу амінокислотного спектра плазми крові в розвитку атеросклерозу, дестабілізації коронарного кровообігу та виникненні порушень серцевого ритму. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Медицина uk_UA
dc.title Relationship between the level of blood plasma amino acids with daily amount of group ventricular extrasystoles and the duration of pain or painless myocardial ischemia in patients with stable and unstable angina uk_UA
dc.title.alternative Зв'язок між рівнем амінокислот плазми крові з добовою кількістю групових шлуночкових екстрасистол і тривалістю больової або безбольової ішемії міокарда у хворих на стабільну та нестабільну стенокардію uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.12-008.318.4:616.124 :616.12-005.4:616.12-009.72 :612.12:577.112.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис