Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Комплексные боридные покрытия применительно к повышению коррозионной стойкости стальных труб в условиях воздействия кавитационно-эрозионных сред

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Змий, В.И.
dc.contributor.author Картмазов, Г.Н.
dc.contributor.author Карцев, Н.Ф.
dc.contributor.author Кунченко, Ю.В.
dc.contributor.author Ожигов, Л.С.
dc.contributor.author Руденький, С.Г.
dc.date.accessioned 2011-02-26T11:01:14Z
dc.date.available 2011-02-26T11:01:14Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Комплексные боридные покрытия применительно к повышению коррозионной стойкости стальных труб в условиях воздействия кавитационно-эрозионных сред / В.И. Змий, Г.Н. Картмазов, Н.Ф. Карцев, Ю.В. Кунченко, Л.С. Ожигов, С.Г. Руденький // Вопросы атомной науки и техники. — 2010. — № 5. — С. 84-88. — Бібліогр.: 12 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/17385
dc.description.abstract Исследована кавитационно-эрозионная стойкость титано-, хромо- и цирконий-борированных покрытий на стали 20. Покрытия были получены методом вакуумного активированного диффузионного насыщения по двухстадийной технологии. Испытания на кавитационно-эрозионную стойкость проводились в условиях ультразвукового воздействия в водной суспензии, содержащей 2,5 вес.% порошка В4С с размером частиц около 150 мкм. Установлено, что указанные покрытия, в частности, хромо- и титаноборированные, повышают стойкость по сравнению с исходной сталью 20 в 6-8 раз. uk_UA
dc.description.abstract Досліджено кавітаційно-ерозійну стійкість титано-, хромо- і цирконій-борованих покриттів на сталі 20. Покриття були отримані методом вакуумного активованого дифузійного насичення за двостадійною технологією. Випробування на кавітаційно-ерозійну стійкість проводилися в умовах ультразвукової дії у водній суспензії, що містить 2,5 ваг.% порошку В4С з розміром часток близько 150 мкм. Установлено, що зазначені покриття, зокрема хромо- і титано-боровані, підвищують стійкість у порівнянні з вихідною сталлю 20, в 6-8 разів. uk_UA
dc.description.abstract Experiments were made to investigate cavitation-erosion resistance of titanium-, chromium- and zirconium-borated coatings on steel 20. The coatings were produced by the method of activated vacuum diffusion saturation using the two-stage process. The cavitation-erosion resistance tests were performed by exposing the coated steel to ultrasonic action in aqueous suspension that comprised 2.5 wt.% B4C powder particles, about 150 μm in size. It has been found that the mentioned coatings, in particular, chromium- and titanium-borated coatings, improve the resistance of the initial steel 20 by factors of 6 to 8. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.subject Физика радиационных и ионно-плазменных технологий uk_UA
dc.title Комплексные боридные покрытия применительно к повышению коррозионной стойкости стальных труб в условиях воздействия кавитационно-эрозионных сред uk_UA
dc.title.alternative Комплексні боридні покриття стосовно до підвищення корозійної стійкості сталевих труб в умовах дії кавітаційно-ерозійних середовищ uk_UA
dc.title.alternative Complex borated coatings with reference to increase of corrosion resistance of steel pipes in conditions of influence of cavitation-erosion environments uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 621.785.539


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис