Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Derivations and automor phisms of locally matrix algebras and groups

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Bezushchak, O.O.
dc.date.accessioned 2020-11-25T16:41:16Z
dc.date.available 2020-11-25T16:41:16Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Derivations and automor phisms of locally matrix algebras and groups / O.O. Bezushchak // Доповіді Національної академії наук України. — 2020. — № 9. — С. 19-23. — Бібліогр.: 14 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2020.09.019
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/173199
dc.description.abstract We describe derivations and automorphisms of infinite tensor products of matrix algebras. Using this description, we show that, for a countable–dimensional locally matrix algebra A over a field F, the dimension of the Lie algebra of outer derivations of A and the order of the group of outer automorphisms of A are both equal to |F|ᵡ₀, where |F| is the cardinality of the field F. Let A* be the group of invertible elements of a unital locally matrix algebra A. We describe isomorphisms of groups [A*, A*]. In particular, we show that inductive limits of groups SLn(F) are determined by their Steinitz numbers. uk_UA
dc.description.abstract Описано диференцiювання та автоморфiзми нескiнченних тензорних добуткiв матричних алгебр. З використанням цього опису показано, що для злiченновимiрної локально матричної алгебри A над полем F розмiрностi алгебри Лi зовнiшнiх диференцiювань A i порядок групи зовнiшнiх автоморфiзмiв A збiгаються i дорiвнюють |F|ᵡ₀, де |F| означає потужнiсть поля F. Нехай A* — група оборотних елементiв унiтальної локально матричної алгебри A. Описано iзо морфiзми групи [A*, A*]. Зокрема, показано, що iндуктивнi границi груп SLn(F) визначаються їх числами Стейнiца. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Математика uk_UA
dc.title Derivations and automor phisms of locally matrix algebras and groups uk_UA
dc.title.alternative Диференціювання та автоморфізми локально матричних алгебр і груп uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 512.544.35, 512.544.37, 512.544.42


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис