Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Здоров’я в системі чинників формування трудового потенціалу України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Антонюк, В.П.
dc.date.accessioned 2020-07-29T15:00:57Z
dc.date.available 2020-07-29T15:00:57Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Здоров’я в системі чинників формування трудового потенціалу України / В.П. Антонюк // Вісник економічної науки України. — 2020. — № 1 (38). — С. 154-159. — Бібліогр.: 20 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.other DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).154-159
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/170667
dc.description.abstract У статті висвітлені соціально-економічні аспекти здоров’я працездатного населення як основи формування трудового потенціалу країни. Здійснено аналіз стану здоров’я працездатного населення, виявлено, що половина працездатних має певні хвороби, а поширеності захворювань зростає. Особлива увага приділена небезпечним умовам праці та виробничому травматизму. Систематизовано ризики для здоров’я зайнятого населення та визначено умови вирішення проблеми поліпшення здоров’я. uk_UA
dc.description.abstract В статье освещены социально-экономические аспекты здоровья трудоспособного населения как основы формирования трудового потенциала страны. Сделан анализ состояния здоровья трудоспособного населения, который показал, что половина трудоспособных имеют определенные болезни, при этом распространение заболеваний усиливается. Особое внимание уделяется опасным условиям труда и производственному травматизму. Систематизированы риски для здоровья занятого населения и определены условия, необходимые для решения проблем улучшения здоровья. uk_UA
dc.description.abstract The article highlights the socio-economic aspects of the health of the working-age population as the basis for the formation of the country's labor potential. An analysis of the health status of the working-age population has been made, which showed that half of the working-age have certain diseases, while the spread of diseases is increasing. Particular attention is paid to hazardous working conditions and industrial injuries. The risks to the health of the employed population are systematized and the conditions necessary for solving the problems of improving health are determined. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Управління людським капіталом і менеджмент персоналу uk_UA
dc.title Здоров’я в системі чинників формування трудового потенціалу України uk_UA
dc.title.alternative Здоровье в системе факторов формирования трудового потенциала Украины uk_UA
dc.title.alternative Health in the system of factors of the formation of Ukraine's labor potential uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 331.522+364.32(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис