Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Активація МАРК в мононуклеарах крові людини при діабеті 1-го та 2-го типу

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Пушкарьов, В.В.
dc.contributor.author Соколова, Л.К.
dc.contributor.author Ковзун, О.І.
dc.contributor.author Червякова, С.А.
dc.contributor.author Вацеба, Т.С.
dc.contributor.author Пушкарьов, В.М.
dc.contributor.author Тронько, М.Д.
dc.date.accessioned 2020-07-13T15:02:35Z
dc.date.available 2020-07-13T15:02:35Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Активація МАРК в мононуклеарах крові людини при діабеті 1-го та 2-го типу / В.В. Пушкарьов, Л.К. Соколова, О.І. Ковзун, С.А. Червякова, Т.С. Вацеба, В.М. Пушкарьов, М.Д. Тронько // Доповіді Національної академії наук України. — 2020. — № 3. — С. 94-99. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2020.03.094
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/170400
dc.description.abstract До складу мононуклеарних клітин периферичної крові (PBМC) в основному входять моноцити і лімфоцити, які беруть участь в розвитку цукрового діабету та інших аутоімунних захворювань. Ret/Ras/Raf/MEK/ ERK (мітогенактивовані протеїнкінази, МАРК) є сигнальним каскадом, який контролює такі клітинні процеси, як проліферація, виживання, ангіогенез, ріст і рухливість клітин. Досліджено активацію в PBМC головної ефекторної протеїнкінази цього каскаду — ERK1/2. Для визначення кількості фосфо-ERK1/2 використовували набори для імуноферментного аналізу. Показано, що активації ЕRК1/2 у РВМС хворих на діабет 2-го типу не спостерігається, тоді як у хворих на діабет 1-го типу чи аутоімунний тиреоїдит вона істотно зростає. Однак у хворих на діабет 1-го типу з аутоімунним тиреоїдитом активація ЕRК1/2 у РВМС знижується до контрольного рівня, що можна пояснити конкуренцією між двома аутоімунними процесами за спільні сигнальні шляхи. Обговорюється роль МАРК-каскаду в патогенезі аутоімунних захворювань. uk_UA
dc.description.abstract The peripheral blood mononuclear cells (PBMC) mainly includes monocytes and lymphocytes involved in the development of diabetes mellitus and other autoimmune diseases. Ret/Ras/Raf/MEK/ERK (mitogen-activated protein kinases, MAPK) is a signaling cascade that controls cellular processes such as proliferation, survival, angiogenesis, cell growth, and motility. The aim of the work was to study the activation in PBMC of the main effector protein kinase of this cascade — ЕRК1/2. Enzyme-linked immunosorbent assay kits were used to determine the amount of phospho-ЕRК1/2. It is shown that activation of ЕRК1/2 in PBMC of patients with type 2 diabetes is not observed, while it increased significantly in pa tients with type 1 diabetes or autoimmune thyroiditis. However, in patients with type 1 diabetes with autoimmune thyroiditis, the activation of ЕRК1/2 in PBMC decreases to a control level, which can be explained by the competition between the two autoimmune processes for common signaling pathways. The role of the MAPK cascade in the pathogenesis of autoimmune diseases is discussed. uk_UA
dc.description.abstract В состав мононуклеарных клеток периферической крови (PBМC) в основном входят моноциты и лимфоциты, участвующие в развитии сахарного диабета и других аутоиммунных заболеваний. Ret/Ras/Raf/ MEK/ERK (митогенактивируемые протеинкиназы, МАРК) является сигнальным каскадом, который контролирует такие клеточные процессы, как пролиферация, выживание, ангиогенез, рост и подвижность клеток. Исследована активация в PBМC главной эффекторной протеинкиназы этого каскада — ERK1/2. Для определения количества фосфо-ERK1/2 использовали наборы для иммуноферментного анализа. Показано, что активации ЕRК1/2 в РВМС больных диабетом 2-го типа не наблюдается, тогда как у больных диабетом 1-го типа или аутоиммунным тиреоидитом она существенно возрастает. Однако у больных диабетом 1-го типа с аутоиммунным тиреоидитом активация ЕRК1/2 в РВМС снижается до контрольного уровня, что можно объяснить конкуренцией между двумя аутоиммунными процессами за общие сигнальные пути. Обсуждается роль МАРК-каскада в патогенезе аутоиммунных заболеваний. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Біохімія uk_UA
dc.title Активація МАРК в мононуклеарах крові людини при діабеті 1-го та 2-го типу uk_UA
dc.title.alternative MARK activation in human blood mononuclear cells in types 1 and 2 diabetes uk_UA
dc.title.alternative Активация МАРК в мононуклеарах крови человека при диабете 1-го и 2-го типа uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.379-008.64-002:577.2


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис