Показати простий запис статті

dc.contributor.author Altay, B.
dc.contributor.author Başar, F.
dc.date.accessioned 2020-02-17T11:10:46Z
dc.date.available 2020-02-17T11:10:46Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation On Some Euler Sequence Spaces of Nonabsolute Type / B. Altay, F. Başar // Український математичний журнал. — 2005. — Т. 57, № 1. — С. 3–17. — Бібліогр.: 19 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1027-3190
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/165919
dc.description.abstract In the present paper, the Euler sequence spaces eʳ₀ and eʳc of nonabsolute type which are the BK-spaces including the spaces c₀ and c have been introduced and proved that the spaces er₀ and erᶜ are linearly i somorphic to the spaces c₀ and c, respectively. Furthemore, some inclusion theorems have been given. Additionally, the α−,β−,γ− and continuous duals of the spaces eʳ₀ and eʳc have been computed and their basis have been constructed. Finally, the necessary and sufficient conditions on an infinite matrix belonging to the classes (eʳc : lp) and (eʳc : c) have been determined and the characterizations of some other classes of infinite matrices have also been derived by means of a given basic lemma, where 1 ≤ p ≤ ∞. uk_UA
dc.description.abstract Введено поняття просторів послідовностей Ейлера eʳ₀ та eʳc неабсолютного типу — BK-просторів, що містять простори c₀ та c. Доведено, що простори eʳ₀ та eʳc лінійно ізоморфні відповідно до просторів c₀ та c. Наведено деякі теореми про включення. Крім того, обчислено α−,β−,γ− та неперервні простори, дуальні до просторів eʳ₀ та erc, і побудовано базиси цих просторів. Визначено необхідні та достатні умови належності нескінченної матриці до класів (eʳc : lp) та (eʳc : c). Отримано характеристики деяких інших класів нескінченних матриць з використанням наведеної в роботі основної леми для випадку 1 ≤ p ≤ ∞. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут математики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Український математичний журнал
dc.subject Статті uk_UA
dc.title On Some Euler Sequence Spaces of Nonabsolute Type uk_UA
dc.title.alternative Деякі простори послідовностей Ейлера неабсолютного типу uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 517.9


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис