Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Singular Probability Distributions and Fractal Properties of Sets of Real Numbers Defined by the Asymptotic Frequencies of Their s-Adic Digits

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Pratsiovytyi, M.V.
dc.contributor.author Torbin, H.M.
dc.date.accessioned 2020-02-16T20:06:09Z
dc.date.available 2020-02-16T20:06:09Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Singular Probability Distributions and Fractal Properties of Sets of Real Numbers Defined by the Asymptotic Frequencies of Their s-Adic Digits / M.V. Pratsiovytyi, H.M. Torbin // Український математичний журнал. — 2005. — Т. 57, № 9. — С. 1163–1170. — Бібліогр.: 8 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1027-3190
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/165826
dc.description.abstract Dedicated to V. S. Korolyuk on occasion of his 80-th birthday Properties of the set Tₛ of "particularly nonnormal numbers" of the unit interval are studied in details (Tₛ consists of real numbers x, some of whose s-adic digits have the asymptotic frequencies in the nonterminating s-adic expansion of x, and some do not). It is proven that the set Tₛ is residual in the topological sense (i.e., it is of the first Baire category) and it is generic in the sense of fractal geometry ( Tₛ is a superfractal set, i.e., its Hausdorff - Besicovitch dimension is equal to 1). A topological and fractal classification of sets of real numbers via analysis of asymptotic frequencies of digits in their s-adic expansions is presented. uk_UA
dc.description.abstract Детально вивчаються властивості множини Tₛ „особливо ненормальних чисел" одиничного інтервалу (тобто множини чисел x, для яких немає асимптотичної частоти деяких цифр в s-адичному зображенні, а деякі цифри мають асимптотичні частоти). Доведено, що множина Tₛ є нехтуваною в топологічному сенсі (першої категорії Бера) та загальною в сенсі фрактальної геометрії (Tₛ є суперфрактальною множиною, розмірність Хаусдорфа-Безиковича якої дорівнює одиниці). Наведено топологічну і фрактальну класифікацію множин дійсних чисел через аналіз асимптотичної частоти їх s-адичних зображень. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут математики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Український математичний журнал
dc.subject Статті uk_UA
dc.title Singular Probability Distributions and Fractal Properties of Sets of Real Numbers Defined by the Asymptotic Frequencies of Their s-Adic Digits uk_UA
dc.title.alternative Сингулярні ймовірнісні розподіли та фрактальні властивості множин дійсних чисел, що задані асимптотичною частотою їх s-адичних цифр uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.21


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис