Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Implementation of Integral Explicit Macromodels by Means of Quick-Acting Algorithms

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Verlan, A.A.
dc.contributor.author Sterten, Jo
dc.date.accessioned 2020-01-03T16:24:45Z
dc.date.available 2020-01-03T16:24:45Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Implementation of Integral Explicit Macromodels by Means of Quick-Acting Algorithms / A.A. Verlan, Jo Sterten // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2018. — Вип. 18. — С. 26-34. — Бібліогр.: 17 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 2308-5916
dc.identifier.other 004.41;004.424;519.64
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/162164
dc.description.abstract A class of mathematical models of dynamic objects in the integral macromodels form, built on the «input-output» principle is considered. The possibility of reducing errors and increasing speed of the modeling process using quadrature formulas based on integral macromodels in the Volterra operators form (Volterra-Hammerstein) is investigated. The constructive algorithms of numerical modeling procedures are proposed using the method of dividing kernels. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто клас математичних моделей динамічних об'єктів у формі інтегральних макромоделей, що побудовані на принципі «вхід-вихід» Досліджується можливість зменшення помилок та підвищення швидкості процесу моделювання з використанням квадратурних формул на основі інтегральних макромоделей у формі операторів Вольтерра (Вольтерра-Хаммерштейн). Запропоновано конструктивні алгоритми проц uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки
dc.title Implementation of Integral Explicit Macromodels by Means of Quick-Acting Algorithms uk_UA
dc.title.alternative Реалізація інтегральних макромоделей явного виду засобами швидкодіючих алгоритмів uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 004.41;004.424;519.64


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис