Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Information Technology for Supporting Self-Control in the Formation of a Rational Lifestyle for Diabetics Patients

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Kiforenko, S.I.
dc.contributor.author Hontar, T.M.
dc.contributor.author Orlenko, V.L.
dc.contributor.author Ivaskiva, K.Y.
dc.contributor.author Obelets, T.A.
dc.date.accessioned 2019-12-20T21:07:00Z
dc.date.available 2019-12-20T21:07:00Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Information Technology for Supporting Self-Control in the Formation of a Rational Lifestyle for Diabetics Patients / S.I. Kiforenko, T.M. Hontar, V.L. Orlenko, K.Y. Ivaskiva, T.A. Obelets // Cybernetics and computer engineering. — 2019. — № 3 (197). — С. 80-99. — Бібліогр.: 44 назв. — англ. . uk_UA
dc.identifier.issn 2663-2578
dc.identifier.other DOI: https://10.15407/kvt197.03.080
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/161758
dc.description.abstract The purpose of the paper is to develop a combined information technology to enhance the efficiency of glycemic self-control in case of diabetes at different stages of treatment. Results. We offer the algorithm of determination of the state of glycaemia regulation system based on the analysis of test results of glucose tolerance and the extended classification scale of glycaemia control (norm, violated tolerance (non-obvious diabetes, latent form, risk zone) that enhances the split ability of standardized methodology and enables timely measures of prophylactic actions to prevent real violations in glycaemia control system. uk_UA
dc.description.abstract Метою статті є розроблення комплексної інформаційної технології для підвищення ефективності глікемічного самоконтролю у разі діабету на різних етапах лікувального процесу. Результати. Запропоновано алгоритм визначення стану системи регуляції глікемії, в основу якого покладено аналіз результатів глюкозотолерантного тесту. Результатом є розширена класифікаційна шкала регуляції глікемії — норма, зона ризику, порушена толерантність (латентна форма), діабет, що підвищує роздільну здатність стандартної методики і дає змогу своєчасно проводити заходи щодо застосування профілактичних дій для запобігання прояву реальних порушень в системі регуляції глікемії. uk_UA
dc.description.abstract Предложен алгоритм определения состояния системы регуляции гликемии, в основу которого положен анализ результатов глюкозотолерантного теста. Результатом является расширенная классификационная шкала регуляции гликемии — норма, зона риска, нарушенная толерантность (латентная форма), диабет — что повышает разрешающую способность стандартной методики и позволяет своевременно проводить мероприятия по применению профилактических действий для предотвращения проявления реальных нарушений в системе регуляции гликемии. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Кибернетика и вычислительная техника
dc.subject Medical and Biological Cybernetics uk_UA
dc.title Information Technology for Supporting Self-Control in the Formation of a Rational Lifestyle for Diabetics Patients uk_UA
dc.title.alternative Інформаційна технологія підтримки самоконтролю у формуванні раціональної життєдіяльності у пацієнтів хворих на діабет uk_UA
dc.title.alternative Информационная технология поддержки самоконтроля при формировании рационального образа жизни для больных диабетом uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.216.3-008.1+616.132.2-089


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис