Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

The Method of Determining Conductibility for Coronary Vessels by Termography

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Shlykov, V.V.
dc.contributor.author Maksymenko, V.B.
dc.date.accessioned 2019-12-20T18:41:12Z
dc.date.available 2019-12-20T18:41:12Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation The Method of Determining Conductibility for Coronary Vessels by Termography / V.V. Shlykov, V.B. Maksymenko // Cybernetics and computer engineering. — 2019. — № 2 (196). — С. 59-79. — Бібліогр.: 26 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 2663-2578
dc.identifier.other DOI: https:// 10.15407/kvt196.02.059
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/161749
dc.description.abstract The purpose of this study is to evaluate the conductibity of coronary vessels for the study of blood flow in the surface layer of the myoc ardium during warming up and cooling of the heart in conditions of cardiopulmonary bypass. Results. The numerical value of the quantitative criterion obtained is calculated by determining the difference in temperature between the blood and the myocardium, calculated as the difference between the geometric areas under the temperature distribution curves in the temperature field equation for the constant and the current fluxing temperature. The contouring method for determining the conductibity of coronary vessels allows to select areas on the surface of the myocardium, in which the change in temperature significantly lags behind the average temperature on the surface during warming or cooling of the heart, which indirectly allows evaluating the state of small coronary vessels in the myocardium. uk_UA
dc.description.abstract Метою дослідження є оцінювання провідності коронарних судин для дослідження кровоплину у поверхневому шарі міокарда під час зігрівання та охолодження серця в умовах штучного кровообігу. Результати.Числове значення кількісного критерію отримано шляхом визначення різниці температур між кров'ю і міокардом, яке обчислюють як різницю геометричних площ під кривими розподілу температур у рівнянні температурного поля для постійного і поточного температурного напору. Метод контурування для визначення провідності коронарних судин дає змогу виділити ділянки на поверхні міокарда, в яких зміна температури значно відстає від середньої температури на поверхні під час зігрівання або охолодження серця, що уможливлює оцінювання стану дрібних коронарних судин в міокарді. uk_UA
dc.description.abstract Целью исследования является оценка проводимости коронарных сосудов для исследования кровотока в поверхностном слое миокарда во время согревания и охлаждения сердца в условиях искусственного кровообращения. Результаты. Получено числовое значение количественного критерия, который рассчитывается путем определения разницы температур между кровью и миокардом, что косвенно позволяет оценивать состояние мелких коронарных сосудов в миокарде. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Кибернетика и вычислительная техника
dc.subject Medical and Biological Cybernetics uk_UA
dc.title The Method of Determining Conductibility for Coronary Vessels by Termography uk_UA
dc.title.alternative Метод визначення провідності коронарних судин засобами термографії uk_UA
dc.title.alternative Метод определения проводимости коронарных сосудов средствами термографии uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 577.169; 616.1 – 616.7


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис