Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

The System of Intraocular Pressure Assessment Using Interference Eye Pictures

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Kaplin, I.V.
dc.contributor.author Kochina, M.L.
dc.contributor.author Demin, Iu.A.
dc.contributor.author Firsov, O.H.
dc.date.accessioned 2019-12-19T16:26:03Z
dc.date.available 2019-12-19T16:26:03Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation The System of Intraocular Pressure Assessment Using Interference Eye Pictures / I.V. Kaplin, M.L. Kochina, Iu.A. Demin, O.H. Firsov // Cybernetics and computer engineering. — 2019. — № 1 (195). — С. 64-81. — Бібліогр.: 22 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 2663-2578
dc.identifier.other DOI: https:// 10.15407/kvt195.01.064
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/161695
dc.description.abstract The purpose of the article is to develop the system for assessing the intraocular pressure level using the interference pictures parameters observed on the eye cornea in the polarized light. Results. The proposed system of two-level classification of the intraocular pressure level, which contains a pair of complementary fuzzy models, formalized in the form of logical rules and sets of numerical parameters of functions (membership and conclusion), and additional decisive rules that consist of a regression equation and a classification criterion. uk_UA
dc.description.abstract Мета роботи — розроблення системи оцінювання рівня внутрішньоочного тиску за параметрами інтерференційних картин, спостережених на рогівці ока у поляризованому світлі. Результати. Запропоновано систему дворівневої класифікації рівня внутрішньо-очного тиску, яка містить, окрім пари взаємодоповнювальних нечітких моделей, формалізованих у вигляді логічних правил і наборів числових параметрів функцій (приналежності та висновку), додаткові вирішувальні правила, які складаються з регресійного рівняння та класифікаційного критерію. uk_UA
dc.description.abstract Представлена система двухуровневой классификации внутриглазного давления, которая содержит пару взаимодополняющих нечетких моделей, формализованных в виде логических правил и наборов числовых параметров функций (принадлежности и заключений), и дополнительные решающие правила, состоящие из регрессионного уравнения и простого критерия. Такая гибридная система классификации адекватно отражает связь скорректированных параметров интерференционных картин глаз со значениями внутриглазного давления, измеренного с помощью тонометра Гольдмана, что позволяет использовать ее в качестве базы для экспресс-оценки внутриглазного давления. Использование разработанного программного модуля оценки уровня внутриглазного давления позволяет улучшить результаты лечения глаукомы за счет своевременного выявления его повышенного уровня. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Кибернетика и вычислительная техника
dc.subject Medical and Biological Cybernetics uk_UA
dc.title The System of Intraocular Pressure Assessment Using Interference Eye Pictures uk_UA
dc.title.alternative Система оцінювання рівня внутрішньоочного тиску за інтерференційними картинами ока uk_UA
dc.title.alternative Система оценки внутриглазного давления по интерференционным картинам глаза uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 617.7-073.178: 004


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис