Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Крайова тріщина із зоною зчеплення

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Селіванов, М.Ф.
dc.date.accessioned 2019-07-10T12:14:30Z
dc.date.available 2019-07-10T12:14:30Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Крайова тріщина із зоною зчеплення / М.Ф. Селіванов // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 3. — С. 46-54. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2019.03.046
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/158078
dc.description.abstract Дана робота сфокусована на крайовій тріщині в напівнескінченній площині, що розтягується рівномірно розподіленим напруженням на значному віддаленні від тріщини в напрямку нормалі до її площини. Побудовано ітеративну процедуру розв’язання задачі в рамках моделі зони зчеплення з нерівномірним законом зчеплення-відриву, яка дозволила задовольнити умову плавності змикання берегів. На кожній ітерації сингулярне інтегральне рівняння з узагальненим ядром Коші розв’язується методом колокації без регуляризації. Числовий приклад побудовано в умовах граничного стану для степеневого закону зчеплення відриву із ділянкою зміцнення. uk_UA
dc.description.abstract Данная работа сфокусирована на краевой трещине в полубесконечной плоскости, которая растягивается равномерно распределенным напряжением на значительном удалении от трещины в направлении нормали к ее плоскости. Построено итеративную процедуру решения задачи в рамках модели зоны сцепления с неравномерным законом сцепления–отрыва, которая позволила удовлетворить условие плавности смыкания берегов. На каждой итерации сингулярное интегральное уравнение с обобщенным ядром Коши решается методом коллокации без регуляризации. Числовой пример построен в условиях предельного состояния для степенного закона сцепления–отрыва с участком упрочнения. uk_UA
dc.description.abstract The present paper is focused on an edge crack in a half-infinite plane under tension by uniform remote stresses normal to the crack plane. An iterative procedure is built to solve the problem in the frame of the cohesive zone model with a non-uniform traction–separation law. The procedure allows one to account for the condition of smooth crack closure. At each iteration, the singular integral equation with generalized Cauchy kernel is solved by the collocation method without regularization. The numerical example is built meeting the limiting equilibrium condition for the power traction–separation law with a hardening segment. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Механіка uk_UA
dc.title Крайова тріщина із зоною зчеплення uk_UA
dc.title.alternative Краевая трещина с зоной сцепления uk_UA
dc.title.alternative An edge crack with cohesive zone uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 539.421


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис