Показати простий запис статті

dc.contributor.author Kurdachenko, L.A.
dc.contributor.author Semko, N.N.
dc.contributor.author Subbotin, I.Ya.
dc.date.accessioned 2019-07-10T12:13:51Z
dc.date.available 2019-07-10T12:13:51Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation A generalization of the malnormal subgroups / L.A. Kurdachenko, N.N. Semko, I.Ya. Subbotin // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 3. — С. 25-28. — Бібліогр.: 8 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2019.03.025
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/158075
dc.description.abstract A subgroup H of a group G is called malonormal in G, if H ⌒ H^x = <1> for every element x ∉ NG(H). These subgroups are generalizations of malnormal subgroups. Every malnormal subgroup is malonormal, and every selfnormalizing malonormal subgroup is malnormal. Furthermore, every normal subgroup is malonormal. In this paper we obtain a description of finite and certain infinite groups, whose subgroups are malonormal. uk_UA
dc.description.abstract Підгрупа H групи G називається малонормальною в G, якщо H ⌒ H^x = <1> для кожного елемента x, що не належить до NG(H). Такі підгрупи є узагальненням малнормальних підгруп. Кожна малнормальна підгрупа є малонормальною і кожна самонормалізована малонормальна підгрупа є малнормальною. Кожна нормальна підгрупа також є малонормальною. Отримано опис скінченних та деяких нескінченних груп, кожна підгрупа яких є малонормальною. uk_UA
dc.description.abstract Подгруппа H группы G называется малонормальной в G, если H ⌒ H^x = <1> для каждого элемента x, который принадлежит к NG(H). Такие подгруппы являются обобщением малнормальных подгрупп. Каждая малнормальная подгруппа является малонормальной и каждая самонормализованная малонормальная под группа является малнормальной. Каждая нормальная подгруппа также является малонормальной. Получено описание конечных и некоторых бесконечных групп, каждая подгруппа которых будет малонормальной. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Математика uk_UA
dc.title A generalization of the malnormal subgroups uk_UA
dc.title.alternative Про узагальнення малнормальних підгруп uk_UA
dc.title.alternative Об обобщении малнормальных подгрупп uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 512.544


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис