Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

ДНКазна активність і ступінь фрагментації хроматину клітинних ядер у ході росту злоякісного новоутворення

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Марченко, М.М.
dc.contributor.author Копильчук, Г.П.
dc.contributor.author Шмараков, І.О.
dc.date.accessioned 2019-06-19T20:07:59Z
dc.date.available 2019-06-19T20:07:59Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation ДНКазна активність і ступінь фрагментації хроматину клітинних ядер у ході росту злоякісного новоутворення / М.М. Марченко, Г.П. Копильчук, І.О. Шмараков // Біополімери і клітина. — 2004. — Т. 20, № 6. — С. 511-514. — Бібліогр.: 17 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0233-7657
dc.identifier.other DOI: http://dx.doi.org/10.7124/bc.0006D1
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/157214
dc.description.abstract Вивчали ДНКазну активність і ступінь фрагментації хроматину ядер клітин карциноми Герена та печінки щурів-пухлиноносіїв у ході росту злоякісного новоутворення. Встановлено зниження ДНКазної активності ядер клітин печінки, шр можна розглядати як результат депресивного впливу злоякісного росту на досліджуваний метаболічно активний орган. Отримані результати показують, шр порушення реалізації програми клітинної загибелі, характерне для пухлинних клітин, поширюється і на клітини віддалених органів, про шр свідчить пригнічення ДНКазної активності ядер клітин печінки. uk_UA
dc.description.abstract Изучали ДНКазную активность и степень фрагментации хро­матина ядер клеток карциномы Герена и печени крыс-опухоленосителей в процессе роста злокачественного новообразова­ния. Установлено снижение ДН Казной активности ядер кле­ток печени, что можна рассматривать как результат депрес­сивного влияния злокачественного роста на исследованный метаболически активный орган. Полученные результаты ука­зывают на то, что нарушение реализации программы клеточ­ной гибели, характерное для опухолевых клеток, распростра­няется и на клетки отдаленных органов, о чем свидетельст­вует подавление ДНКазной активности ядер клеток печени. uk_UA
dc.description.abstract The DNase activity and the level of chromatin fragmentation of the rat liver and Guerin's carcinoma nuclei were studied during tumor growth. The decrease in DNase activity of the liver cells nuclei was determined, that can be regarded as a result of the depressing influence of tumor growth on the metabolic active organ investigated. The obtained data show, that the violation of cell death program, characteristic for tumor cells, spreads on the cells of distant organs, which is testified by the suppressed DNase activity of liver cells nuclei. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут молекулярної біології і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Біополімери і клітина
dc.subject Геном та його регуляція uk_UA
dc.title ДНКазна активність і ступінь фрагментації хроматину клітинних ядер у ході росту злоякісного новоутворення uk_UA
dc.title.alternative ДНКазная активность и степень фрагментации хроматина клеточных ядер в процессе роста злокачественного новообразования uk_UA
dc.title.alternative DNase activity and chromatin fragmentation in cell nuclei in the process of tumor growth uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 577.152.314 + 616-006.6


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис