Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Kombucha microbiome as a probiotic: a view from the perspective of post-genomics and synthetic ecology

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Kozyrovska, N.O.
dc.contributor.author Reva, O.M.
dc.contributor.author Goginyan, V.B.
dc.contributor.author de Vera, J.-P.
dc.date.accessioned 2019-06-18T20:28:24Z
dc.date.available 2019-06-18T20:28:24Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Kombucha microbiome as a probiotic: a view from the perspective of post-genomics and synthetic ecology / N.O. Kozyrovska, O.M. Reva, V.B. Goginyan, J.-P. de Vera // Вiopolymers and Cell. — 2012. — Т. 28, № 2. — С. 103–113. — Бібліогр.: 80 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0233-7657
dc.identifier.other DOI: http://dx.doi.org/10.7124/bc.000034
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/156792
dc.description.abstract Probiotics are essential for establishing and maintaining optimal immune health. The probiotic therapy is known from alternative medicine for ages; however, the recent demonstration of the normal microflora to induce innate immunity has introduced the science-based concept of therapeutic application of potentially beneficial probiotic microorganisms for a treatment of functional disorders. Traditionally, probiotics are associated with dairy products, however, novel formulations are needed, first of all, originated from naturally occurring symbiotic microbial communities as the most robust assemblages. Especially, safe and robust probiotics are needed for long-term expeditions, outposts, extraterrestrial permanently-manned bases, where humans are exposed to adverse environmental factors. Kombucha beverage is Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast (SCOBY) and associated with health-promoting effects. Kombucha tea/mat is being in use in human livings within millennia as a probiotic drink for healing and health prophylaxis effects, however, new research opportunities promise its «renaissance», going to be used pharmacologically. Keywords: probiotics, kombucha microbiome, post-genomics, synthetic ecology uk_UA
dc.description.abstract Пробіотики мають істотне значення для встановлення і підтримки оптимального імунного здоров’я. Пробіотична терапія здавна відома з народної медицини, проте демонстрація того, що мікрофлора кишечника індукує вроджений імунітет, представила науково обгрунтовану концепцію терапевтичного застосування потенційно корисних мікроорганізмів. Традиційно пробіотики пов’язані з молочними продуктами, тим не менш, для зміцнення здоров’я є потреба у нових препаратах, основу яких складають, перш за все, природні симбіотичні мікробні угруповання. Особливо безпечні і надійні пробіотики необхідні для тривалих експедицій, у тому числі позаземних, іншопланетних баз, де люди піддаються дії несприятливих чинників довкілля. Через це профілактика та коригування імунної системи за допомогою пробіотиків стають особливо важливими. Комбуча (чайний гриб) є симбіотичним угрупованням бактерій та дріжджів і відомий як напій, що зміцнює здоров’я. Сучасні методи дослідження перебувають на стадії відновлення популярності комбучі як пробіотика для лікування і профілактики багатьох захворювань. Препарати комбучі у недалекому майбутньому використовуватимуться як фармакологічні. Ключові слова: пробіотики, , постгеноміка, синтетична екологія uk_UA
dc.description.abstract Пробиотики имеют существенное значение для установления и поддержания оптимального иммунного здоровья. Пробиотическая терапия издавна известна из народной медицины, однако демонстрация того, что микрофлора кишечника индуцирует врожденный иммунитет, предоставила научно обоснованную концепцию терапевтического применения потенциально полезных микроорганизмов. Традиционно пробиотики связаны с молочными продуктами, тем не менее, для укрепления здоровья возникает потребность в новых препаратах, основу которых составляют, в первую очередь, природные симбиотические микробные сообщества. Особенно безопасные и надежные пробиотики необходимы для длительных экспедиций, в том числе внеземных, инопланетных баз, где люди подвергаются действию неблагоприятных факторов окружающей среды. В связи с этим профилактика и коррекция иммунной системы с помощью пробиотиков особенно важны. Комбуча (чайный гриб) – это симбиотическое сообщество бактерий и дрожжей, известный как напиток, укрепляющий здоровье. Современные методы исследования находятся на стадии восстановления популярности комбучи как пробиотика для лечения и профилактики многих заболеваний. Препараты комбучи в недалеком будущем будут использовать как фармакологические. Ключевые слова: пробиотики, , постгеномика, синтетическая экология uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут молекулярної біології і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вiopolymers and Cell
dc.subject Reviews uk_UA
dc.title Kombucha microbiome as a probiotic: a view from the perspective of post-genomics and synthetic ecology uk_UA
dc.title.alternative Мікробіом чайного гриба як пробіотик: погляд з позиції постгеноміки і синтетичної екології uk_UA
dc.title.alternative Микробиом чайного гриба как пробиотик: взгляд с позиции постгеномики и синтетической экологии uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 575


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис