Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

The influence of GSTP1 A313G polymorphism on susceptibility, chemotherapy-related toxicity and prognosis of Hodgkin’s lymphoma in Ukrainian patients

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Kriachok, I.A.
dc.contributor.author Khranovska, N.M.
dc.contributor.author Svergun, N.M.
dc.contributor.author Filonenko, K.S.
dc.contributor.author Novosad, O.I.
dc.contributor.author Titorenko, I.B.
dc.contributor.author Martynchik, A.V.
dc.contributor.author Gubareva, H.O.
dc.contributor.author Kadnikova, T.V.
dc.contributor.author Aleksik, O.M.
dc.contributor.author Kushchevyy, E.V.
dc.contributor.author Pastushenko, I.V.
dc.date.accessioned 2019-06-18T19:51:32Z
dc.date.available 2019-06-18T19:51:32Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation The influence of GSTP1 A313G polymorphism on susceptibility, chemotherapy-related toxicity and prognosis of Hodgkin’s lymphoma in Ukrainian patients / I.A. Kriachok, N.M. Khranovska, N.M. Svergun, K.S. Filonenko, O.I. Novosad, I.B. Titorenko, A.V. Martynchik, H.O. Gubareva, T.V. Kadnikova, O.M. Aleksik, E.V. Kushchevyy, I.V. Pastushenko // Вiopolymers and Cell. — 2012. — Т. 28, № 1. — С. 56-61. — Бібліогр.: 19 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0233-7657
dc.identifier.other DOI: http://dx.doi.org/10.7124/bc.00002D
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/156720
dc.description.abstract The aim of this research was to study the influence of GSTP1 A313G polymorphism on susceptibility, chemotherapy-related toxicity and prognosis of Hodgkin’s lymphoma in Ukrainian patients. Methods. The polymorphic variants of GSTP1 gene were analyzed using Allelic Discrimination Real-Time PCR. Results. The GSTP1 polymorphism is not directly involved in the development of Hodgkin’s lymphoma and chemotherapy-related toxicity, but homozygous wild genotype of this gene is associated with a worse clinical response to the therapy and a higher risk of relapse. Conclusions. The investigation of GSTP1 polymorphism is very promising, since it might provide a possible application of this genetic marker as an independent prognostic factor of Hodgkin’s lymphoma. uk_UA
dc.description.abstract Мета. Дослідити поліморфізм гена GSTP1 A313G і визначити його вплив на виникнення лімфоми Ходжкіна, токсичність хіміотерапії, а також на перебіг захворювання. Методи. Поліморфні варіанти гена GSTP1 аналізували методом алель-специфічної ПЛР з детекцією результатів у режимі реального часу. Результати. Встановлено, що гомозиготний тип успадкування алеля дикого типу – генотип A/A – пов’язаний з несприятливим прогнозом перебігу лімфоми Ходжкіна: гіршою відповіддю на терапію і вірогідністю появи рецидивів. Висновки. Перспективним напрямком пошуку чинників впливу на перебіг хвороби є вивчення поліморфізму гена GSTP1, який у майбутньому може бути використаний як «фактор ризику» при формуванні прогностичних груп хворих та виборі тактики лікування. uk_UA
dc.description.abstract Цель. Исследовать полиморфизм гена GSTP1 A313G и определить его влияние на возникновение лимфомы Ходжкина, токсичность химиотерапии, а также на течение заболевания. Методы. Полиморфные варианты гена GSTP1 анализировали методом аллель-специфической ПЦР с детекцией результатов в режиме реального времени. Результаты. Установлено, что гомозиготный тип наследования аллеля дикого типа – генотип A/A – ассоциирован с неблагоприятным прогнозом течения лимфомы Ходжкина: худшим ответом на лечение и вероятностью появления рецидивов. Выводы. Перспективным направлением поиска причин, обусловливающих течение болезни, является изучение полиморфизма гена GSTP1, который в будущем, возможно, будет использован как «фактор риcка» при формировании прогностических групп больных и выборе тактики лечения. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут молекулярної біології і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вiopolymers and Cell
dc.subject Biomedicine uk_UA
dc.title The influence of GSTP1 A313G polymorphism on susceptibility, chemotherapy-related toxicity and prognosis of Hodgkin’s lymphoma in Ukrainian patients uk_UA
dc.title.alternative Дослідження впливу поліморфізму гена GSTP1 A313G на виникнення лімфоми Ходжкіна, токсичність хіміотерапії та перебіг захворювання uk_UA
dc.title.alternative Исследование влияния полиморфизма гена GSTP1 A313G на возникновение лимфомы Ходжкина, токсичность химиотерапии и течение заболевания uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616-006.441:575.174.015.3.


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис