Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Detection of V617F mutation of gene jak2 at patients with chronic myeloproliferative neoplasms

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Dybkov, M.V.
dc.contributor.author Gartovska, I.R.
dc.contributor.author Maliuta, S.S.
dc.contributor.author Telegeev, G.D.
dc.date.accessioned 2019-06-14T18:32:09Z
dc.date.available 2019-06-14T18:32:09Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Detection of V617F mutation of gene jak2 at patients with chronic myeloproliferative neoplasms / M.V. Dybkov, I.R. Gartovska, S.S. Maliuta, G.D. Telegeev // Вiopolymers and Cell. — 2010. — Т. 26, № 2. — С. 214-217. — Бібліогр.: 16 назв. — англ, укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0233-7657
dc.identifier.other DOI: http://dx.doi.org/10.7124/bc.000159
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/153892
dc.description.abstract The aim of the work was to create a protocol for detecting the V617F mutation of the gene jak2 in samples of patients with chronic myeloproliferative neoplasm which is necessary to unify the procedures of the analysis of blood samples according to WHO criteria for this group of diseases. Methods. Mutation was revealed using reverse transcriptase PCR and direct sequencing of PCR products. Results. Six samples of blood of patients with polycythemia vera were analyzed and the mutation V617F was detected in all six cases. This mutation was not detected in any of RNA samples of healthy donors. A case of simultaneous detection of mutations V617F and fused bcr/abl gene in CML patient was described. Conclusions. The proposed method for detecting the V617F mutation allows molecular genetic differential diagnosis of myeloproliferative neoplasm as well. uk_UA
dc.description.abstract Мета. Створити протокол, який дозволяє виявляти мутацію V617F гена jak2 у зразках РНК хворих на хронічні мієлопроліферативні неоплазми, що неохідно для уніфікації процедур аналізу зразків крові згідно з чинними критеріями ВОЗ для даної групи захворювань. Методи. Мутацію визначали за допомогою зворотно-транскриптазної полімеразної ланцюгової реакції та прямого секвенування продуктів полімеразної ланцюгової реакції. Результати. Проаналізовано шість зразків крові хворих на справжню поліцитемію і у всіх випадках виявлено мутацію V617F. Дану мутацію не знайдено в жодному з контрольних зразків РНК здорових донорів. Описано випадок одночасного виявлення мутації V617F та злитого гена bcr/abl у хворої на хронічну мієлоїдну лейкемію. Висновки. Запропонований метод дозволяє визначати мутацію V617F, що дає змогу використовувати його для молекулярно-генетичної диференційної діагностики мієлопроліферативних неоплазм. uk_UA
dc.description.abstract Цель. Создание протокола для виявления мутации V617F гена jak2 в образцах РНК больных с хроническими миелопролиферативными неоплазмами, что необходимо для унификации процедур анализа образцов крови согласно настоящим критериям ВОЗ для данной группы заболеваний. Методы. Мутацию определяли с помощью обратно-транскриптазной полимеразной цепной реакции и прямого секвенирования продуктов ПЦР. Результаты. Проанализированы шесть образцов крови больных истинной полицитемией и во всех случаях обнаружена мутация V617F. Эта мутация не найдена ни в одном из контрольных образцов РНК здоровых доноров. Описан случай одновременного выявления мутации V617F и слитого гена bcr/abl у больной с хронической миелоидной лейкемией. Выводы. Предложенный метод позволяет определять мутацию V617F, его также можно использовать для молекулярно-генетической дифференциальной диагностики миелопролиферативных неоплазм. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут молекулярної біології і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вiopolymers and Cell
dc.subject Biomedicine uk_UA
dc.title Detection of V617F mutation of gene jak2 at patients with chronic myeloproliferative neoplasms uk_UA
dc.title.alternative Виявлення мутації V617F гена jak2 у хворих на хронічні мієлопроліферативні неоплазми uk_UA
dc.title.alternative Выявление мутации V617F гена jak2 у больных с хроническими миєлопролиферативными неоплазмами uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 577.2 : 616–006


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис