Показати простий запис статті

dc.contributor.author Petrenko, A.
dc.contributor.author Kyslyi, R.
dc.contributor.author Pysmennyi, I.
dc.date.accessioned 2019-04-25T19:22:53Z
dc.date.available 2019-04-25T19:22:53Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Blockchain as a service for medical records / A. Petrenko, R. Kyslyi, I. Pysmennyi // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2017. — № 3. — С. 7-11. — Бібліогр.: 8 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1681–6048
dc.identifier.other DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2017.3.01
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/151172
dc.description.abstract Storing and sharing healthcare data is challenging. Despite different data types that can be used on different platforms, also there is a question of security of gathered data. Storing data in a traditional way may cause data leak and it unavailability in critical moments. In this work we present decentralized way of storing patient data that can be used to avoid security and unavailability problems. A blockchain is a distributed and decentralized ledger that contains connected blocks of transactions. Unlike other ledger approaches, blockchain guarantees tamper proof storage of approved uk_UA
dc.description.abstract Зберігання та обмін медичними даними є складним завданням. Незважаючи на різні типи даних, які можуть використовуватися на різних платформах, існує питання про безпеку зібраних даних. Зберігання даних традиційним способом може призвести до витоку даних та їх недоступності в критичні моменти. Подано децентралізований спосіб зберігання даних пацієнта, який може бути використаний для уникнення проблем із безпекою та недоступністю, блокчейн — розподілений та децентралізований облік, який містить зв'язані блоки транзакцій. На відміну від інших підходів до організації обліку блокчейн гарантує захист пам'яті схвалених операцій. uk_UA
dc.description.abstract Сохранение и обмен данными в области здравоохранения является сложной задачей. Несмотря на различные типы данных, которые могут использоваться на разных платформах, возникает вопрос безопасности собранных данных. Хранение данных традиционным способом может привести к утечке данных и их недоступности в критические моменты. Представлен децентрализованный способ хранения данных пациента, которые могут использоваться для предотвращения проблем с безопасностью и недоступностью, блокчейн — распределенный и децентрализованный учет, содержащий связанные блоки транзакций. В отличие от других подходов к организации учета блокчейн гарантирует защиту памяти одобренных операций. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Системні дослідження та інформаційні технології
dc.subject Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи uk_UA
dc.title Blockchain as a service for medical records uk_UA
dc.title.alternative Блокчейн як сервіс для медичних записів uk_UA
dc.title.alternative Блокчейн как сервис для медицинских записей uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 004.031.43


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис