Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Сертифікація інженерів та акредитація інженерних програм. Роль міжнародних і національних інженерних федерацій

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кірюхін М.М., М.М.
dc.date.accessioned 2019-04-14T17:23:05Z
dc.date.available 2019-04-14T17:23:05Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Сертифікація інженерів та акредитація інженерних програм. Роль міжнародних і національних інженерних федерацій / М.М. Кірюхін // Наука, технології, інновації. — 2017. — № 2 (2). — С. 45-52. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2520-6524
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150728
dc.description.abstract Ця стаття присвячена ролі міжнародних і національних інженерних федерацій у системі незалежного оцінювання кваліфікації фахівців. Наведено перелік найбільш авторитетних в Європі і світі міжнародних технічних федерацій, які займаються сертифікацією інженерів. Також надано огляд двох найбільш впливових у світі асоціацій із незалежної акредитації інженерної освіти, а саме: Міжнародного інженерного альянсу та Європейської мережі з акредитації інженерної освіти (ENAEE). Описано впровадження європейських ініціатив в Україні. uk_UA
dc.description.abstract Эта статья посвящена роли международных и национальных инженерных федераций в системе независимого оценивания квалификации специалистов. Приведен перечень наиболее авторитетных в Европе и мире международных технических федераций, которые занимаются сертификацией инженеров. Кроме этого, дан обзор двух наиболее влиятельных в мире ассоциаций, занимающихся независимой аккредитацией инженерного образования, а именно: Международного инженерного альянса и Европейской сети по аккредитации инженерного образования (ENAEE). Описана имплементация европейских инициатив в Украине. uk_UA
dc.description.abstract This article focuses on participation of international and national technical associations in the system of independent assessment of engineer qualification. The most authoritative international and national technical associations are listed in this review. The description of the most competent associations for independent accreditation of engineering education, namely International Engineering Alliance and European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) is also added. The situation with the implementation of European initiatives in Ukraine was described. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука, технології, інновації
dc.subject Проблеми освіти та акредитації uk_UA
dc.title Сертифікація інженерів та акредитація інженерних програм. Роль міжнародних і національних інженерних федерацій uk_UA
dc.title.alternative Сертификация ин женеров и аккредитация инженерных программ. Роль международных и национальных инженерных федераций uk_UA
dc.title.alternative Certification of engineers and accreditation of engineering programs. Participation of international and national technical associations uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 366


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис