Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Improvement of regulatory and institutional framework of academia-industry knowledge transfer: experience of Ukraine, EU and USA

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Khomenko, I.І.
dc.contributor.author Shakhbazian, K.S.
dc.date.accessioned 2019-04-14T17:20:48Z
dc.date.available 2019-04-14T17:20:48Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Improvement of regulatory and institutional framework of academia-industry knowledge transfer: experience of Ukraine, EU and USA / I.І. Khomenko, K.S. Shakhbazian // Наука, технології, інновації. — 2017. — № 2 (2). — С. 36-44 . — Бібліогр.: 19 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 2520-6524
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150727
dc.description.abstract The article examines activities and structure of departments, involved in identification, protection of intellectual property rights, accumulation, storage of patent information, which in today's world is useful and valuable product, as far as given the great competition on the technology market and rapidly increasing level of technology, it is important to develop own technologies and to possess information on the direction of the competition. uk_UA
dc.description.abstract У статті досліджується діяльність та організація відділів, що займаються виявленням, охороною прав на інтелектуальну власність, накопичення, зберігання патентної інформації, яка в сучасному світі є корисною та цінною, адже враховуючи велику конкуренцію на ринку технологій та швидко зростаючий рівень техніки, важливо розвивати свої технології та володіти інформацією про напрями розвитку конкурентів. uk_UA
dc.description.abstract В статье исследуется деятельность и организация отделов, занимающихся выявлением, охраной прав на интеллектуальную собственность, накоплением, хранением патентной информации, которая в современном мире является полезной и ценной, ведь учитывая большую конкуренцию на рынке технологий и быстро растущий уровень техники, важно развивать свои технологии и владеть информацией о направлениях развития конкурентов. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука, технології, інновації
dc.subject Інтелектуальна власність uk_UA
dc.title Improvement of regulatory and institutional framework of academia-industry knowledge transfer: experience of Ukraine, EU and USA uk_UA
dc.title.alternative Інституційне та нормативно-правове регулюваня передачі знань із наукових установ і внз до промислового сектору : досвід України , США та ЄС uk_UA
dc.title.alternative Институционное и нормативно-правовое регулирование передачи знаний из научных учреждени й и вузов промышленому сектору: опыт Украины, США и ЕС uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 340


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис