Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Адитивні технології: перспективи і проблеми 3D-друку (ІІ частина)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Андрощук, Г.О.
dc.date.accessioned 2019-04-14T17:17:13Z
dc.date.available 2019-04-14T17:17:13Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Адитивні технології: перспективи і проблеми 3D-друку (ІІ частина) / Г.О. Андрощук // Наука, технології, інновації. — 2017. — № 2 (2). — С. 29-36. — Бібліогр.: 17 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2520-6524
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150726
dc.description.abstract Адитивні технології або технології пошарового синтезу, 3D-друк — сьогодні один із найбільш динамічних напрямів “цифрового” виробництва. Проведений економіко-правовий аналіз показав, що вони дозволяють значно прискорити виконання НДДКР і вирішення задач підготовки виробництва, виготовлення продукції. Технології можуть збільшити в середньому на 23% прибутковість виробництва окремої одиниці продукції і зменшити бар’єри для організації виробництва на 90%. 3D-друк здатний здійснити революцію в багатьох сферах життя. За динамікою розвитку ринок адитивних технологій випереджає інші галузі виробництва. uk_UA
dc.description.abstract Аддитивные технологии или технологии послойного синтеза, 3D-печать — сегодня одно из наиболее динамичных направлений “цифрового” производства. Проведенный экономико-правовой анализ показал, что они позволяют значительно ускорить исполнение НИОКР, решения задач подготовки производства, изготовления продукции. Технологии могут увеличить в среднем на 23% доходность производства отдельной единицы продукции и уменьшить барьеры для организации производства на 90%. 3D-печать способна совершить революцию во многих сферах жизни. По динамике развития рынок аддитивных технологий опережает другие отрасли производства. uk_UA
dc.description.abstract Additive technology, or layered synthesis technology, 3D-printing — today is one of the most dynamic areas of the digital production. Conducted economic and legal analysis showed that they allow to accelerate the R & D orders, solving problems of production preparation. Additive technology can increase the profitability of individual units by an average of 23 % and reduce barriers for production by 90 %. 3D-press is able to make a revolution in many spheres of life. According to the dynamics of the, additive technology is ahead of other technology industry. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука, технології, інновації
dc.subject Інтелектуальна власність uk_UA
dc.title Адитивні технології: перспективи і проблеми 3D-друку (ІІ частина) uk_UA
dc.title.alternative Аддитивные технологии : перспективы и проблемы 3D-печати (ІІ часть) uk_UA
dc.title.alternative Additive technology: prospects and challenges of 3D-print (Second part) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.24


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис