Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Метод аналізу форми дифракційних ліній, що не потребує переходу до простору об'єкта

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Роженко, Н.М.
dc.contributor.author Григорьєв, О.М.
dc.contributor.author Картузов, В.В.
dc.date.accessioned 2019-04-07T11:53:42Z
dc.date.available 2019-04-07T11:53:42Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Метод аналізу форми дифракційних ліній, що не потребує переходу до простору об'єкта / Н.М. Роженко, О.М. Григорьєв, В.В. Картузов // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 1. — С. 47-54. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2019.01.047
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150467
dc.description.abstract Представлено узагальнення методів моментів та Холла—Вільямсона, що не потребує апріорних припущень щодо закону розподілу мікродеформацій та враховує характер функції розсіювання через наявність областей когерентного розсіювання. Розроблений підхід базується на формі відновленого із застосуванням методу регуляризації Тихонова повного фізичного профілю і дозволяє визначати функцію щільності розподілу мікродеформацій. uk_UA
dc.description.abstract Представлено обобщение методов моментов и Холла—Вильямсона, не нуждающееся в априорных предположениях относительно закона распределения микродеформаций и учитывающее характер функции рассеивания из-за наличия областей когерентного рассеивания. Разработанный подход базируется на анализе формы восстановленного с применением метода регуляризации Тихонова полного физического профиля и позволяет определять функцию плотности распределения микродеформаций. uk_UA
dc.description.abstract Generalizations of the method of moments and the Hall—Williamson one are presented without apriori assumptions about the distribution law for microstrains with regard for the nature of a dispersion function due to the presence of coherent scattering. The developed approach is based on the analysis of the shape of the complete physical profile restored using the Tikhonov regularization method and allows one to determine the distribution function of microstrains. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Матеріалознавство uk_UA
dc.title Метод аналізу форми дифракційних ліній, що не потребує переходу до простору об'єкта uk_UA
dc.title.alternative Метод анализа формы дифракционных линий, не требующий перехода к пространству объекта uk_UA
dc.title.alternative A method of analysis of the shapes of X-ray diffraction lines not requiring a transition to the space of an object uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.642:539.261


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис