Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Рeculiarities of interaction of low-energy protons with tungsten surface

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Fedorovich, O.A.
dc.contributor.author Hladkovskyi, V.V.
dc.contributor.author Polozov, B.P.
dc.contributor.author Voitenko, L.M.
dc.contributor.author Kostin, E.G.
dc.contributor.author Petriakov, V.А.
dc.contributor.author Rokitskyi, А.A.
dc.contributor.author Oberemok, А.S.
dc.contributor.author Burdin, V.V.
dc.date.accessioned 2019-02-15T17:25:03Z
dc.date.available 2019-02-15T17:25:03Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Рeculiarities of interaction of low-energy protons with tungsten surface / O.A. Fedorovich, V.V. Hladkovskyi, B.P. Polozov, L.M. Voitenko, E.G. Kostin, V.А. Petriakov, А.A. Rokitskyi, А.S. Oberemok, V.V. Burdin // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 4. — С. 302-306. — Бібліогр.: 16 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.40.Hf
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/147664
dc.description.abstract The results of investigations of the interaction of protons with energy of 250…260 eV with the surface of tungsten foil are presented. Sputtering of tungsten occurs at a rate of ~ 0.5 μm/h at a temperature of 300°C and an ion current density of 1.5 mA/cm² . The surface of tungsten significantly changes after the irradiation process. The substantial surface cleaning occurs from oxides due to surface sputtering, and also because of their reduction in hydrogen plasma. The hydrogen content increases near the surface of the tungsten sample after irradiation with protons. The hydrogen content decreases in depth in tungsten. uk_UA
dc.description.abstract Наведено результати досліджень взаємодії протонів з енергією 250…260 еВ з поверхнею вольфрамової фольги. Відбувається розпорошення вольфраму зі швидкістю ~ 0,5 мкм/год при температурі 300°С і щільності іонного струму ~ 1,5 мА/см² . Поверхня вольфраму значно змінюється після процесу опромінення. Відбувається істотне очищення поверхні від оксидів через розпорошення поверхні, а також із-за їх відновлення у водневій плазмі. Після опромінення вольфраму протонами істотно збільшується вміст водню поблизу поверхні зразка. Вміст водню у вольфрамі повільно зменшується по глибині. uk_UA
dc.description.abstract Приведены результаты исследований взаимодействия протонов с энергией 250…260 эВ с поверхностью вольфрамовой фольги. Происходит распыление вольфрама со скоростью ~ 0,5 мкм/ч при температуре 300°С и плотности ионного тока ~ 1,5 мА/см² . Поверхность вольфрама значительно изменяется после процесса облучения. Происходит существенная очистка поверхности от оксидов из-за распыления поверхности, а также из-за их восстановления в водородной плазме. После облучения вольфрама протонами существенно увеличивается содержание водорода вблизи поверхности образца. Содержание водорода в вольфраме плавно уменьшается по глубине. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Приложения и технологии uk_UA
dc.title Рeculiarities of interaction of low-energy protons with tungsten surface uk_UA
dc.title.alternative Особливості взаємодії низькоенергетичних протонів з поверхнею вольфраму uk_UA
dc.title.alternative Особенности взаимодействия низкоэнергетичных протонов с поверхностью вольфрама uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис